Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Overeenkomst met aannemer getekend

Op woensdag 22 december werd in het hospice de aannemersovereenkomst getekend door voorzitter Evert Nagel en penningmeester Jan Vreekamp van het bestuur van het hospice en de heer G.J. Berkhof van aannemersbedrijf Berkhof.

Voortraject
Al sinds begin 2017 was huisvesting van het hospice in de toekomst één van de terugkerende agendapunten in de bestuursvergaderingen. Daarbij zijn diverse opties onderzocht waaronder nieuwbouw, het aankopen van een ander bestaand pand ergens aan de rand van het centrum van Nijkerk en het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van ons huidige monumentale pand aan de Vetkamp. Uiteindelijk werd in het vierde kwartaal 2019 na een zorgvuldige afweging door bestuur en coördinatoren besloten in ons eigen pand te blijven, dit te renoveren en uit te breiden.

Het plan was om in de tweede helft van 2020 de plannen hiervoor gereed te hebben. COVID-19 doorkruiste deze plannen zodat alles moeizamer en langzamer ging dan oorspronkelijk de bedoeling was. Uiteindelijk zijn we daardoor een jaar uitgelopen op onze oorspronkelijke plannen.

Hoe gaat het verder
Nu de aannemersovereenkomst is getekend kunnen we ook iets zeggen over het vervolg. De aanbouw en verbouw (renovatie van het bestaande pand) zal in een aantal fasen plaatsvinden. Tijdens de eerste fase wordt de aanbouw gerealiseerd. Dit betreft twee nieuwe gastenkamers, inclusief sluisfunctie (voor eventuele isolatie). De aanbouw komt op de plaats waar nu het tuinhuis staat. Zodra de aanbouw klaar is, komt er een fase om de aanbouw de verbinden met het huidige pand. In die fase zullen gedurende korte tijd maar 4 gastenkamers beschikbaar zijn. De laatste fase betreft het herindelen en renoveren van de huidige ruimten op de begane grond van het bestaande pand. In die fase gaan we ervan uit dat zoveel als mogelijke is alle gastenkamers beschikbaar blijven maar in ieder geval altijd vier van de zes.

De planning
De aannemer gaat zo snel mogelijk aan het werk met al de voorbereidingen. Het plan is dat er in februari wordt gestart met de aanbouw. Het streven is om voor de bouwvakvakantie alles op te leveren. Hopelijk zullen Covid of leveringsproblemen in de bouwbranche geen roet in het eten gooien.

Sponsoring
Er zijn al veel mooie toezeggingen van sponsoring binnen, maar er is nog meer nodig. Ook “kleine beetjes” helpen! Kijk op de website van het hospice (https://www.hospicenijkerk.nl/financieel/)  om te zien hoe u kunt meehelpen.