gedragen door
de samenleving

gedragen door
de samenleving

Cheque Monuta Sjaardema voor 25-jarige bestaan

Uitvaartzorg Monuta Sjaardema heeft het Hospice in Nijkerk een royale cheque van 2.500 euro overhandigd voor de organisatie van het symposium ter gelegenheid van het 25-jarige bestaan van het hospice.

Uitvaartzorg Monuta Sjaardema is actief in Nijkerk en Putten. Voor meer informatie: www.monuta.nl/vestiging/sjaardema

Het fonds Monuta Helpt doneert jaarlijks 150.000 euro aan lokale initiatieven. Edwert Sjaardema, uitvaartverzorger bij Uitvaartzorg Monuta Sjaardema: ‘Als uitvaartverzorger ben ik de ambassadeur voor het fonds. We hebben al jaren een warme band met het hospice. In het verleden hebben we de totstandkoming van de Troostboom gesponsord. Al jarenlang bieden wij het hospice troostbeertjes en informatieve boekjes, die zij aan kinderen en kleinkinderen van mensen die van het hospice gebruik maken kunnen geven’.

Dit jaar werden door het fonds ruim 45 aanvragen goedgekeurd, waaronder het symposium.

‘We zijn blij dat we het hospice hiermee kunnen helpen. Binnen het hospice werken ruim 90 vrijwilligers die dankzij het symposium meer kennis kunnen vergaren over de zorg voor mensen in hun laatste levensfase. Ook in thuissituaties wordt zorg verleend aan terminaal zieken, iets wat wij heel bijzonder vinden’.