Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Prachtige opbrengst

De collecte voor Hospice Nijkerk e.o. in Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk heeft dit jaar een totaalbedrag opgebracht van € 17.500.
Een prachtig resultaat! Door de komende verbouwing staat het hospice voor grote uitgaven en daarbij kan deze opbrengst heel goed gebruikt worden.

De inwoners van Hoevelaken, Nijkerkerveen en Nijkerk hebben ook dit jaar weer hun grote betrokkenheid getoond.

De Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. wil graag alle gulle gevers, collectanten en medewerkers op de achtergrond bijzonder hartelijk bedanken.

Het Hospice Nijkerk e.o. heeft een goede naam opgebouwd. Veel mensen uit de regio zijn gastvrij ontvangen en hebben de laatste liefdevolle zorg ontvangen. Het Hospice is ondertussen een kennis- en expertisecentrum geworden. Het leidt heel veel vrijwilligers op, die onder andere ook worden ingezet voor “Hospice Nijkerk Thuis”.

Het Hospice wordt gedragen door vele vrijwilligers. Ook bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het monumentale pand Bethanië geeft aan de gasten een warme huiselijke sfeer, maar de normen liggen wel hoger dan vroeger. Vandaar dat er gekozen is voor verduurzaming, betere isolatie en optimalisering van de installatie die kan zorgen voor verwarming of verkoeling.

Daarbij is er voor gasten en familie, maar ook voor vrijwilligers en verpleging gezocht naar meer privacy en werkruimte. Zo komt er een ruimte waar gasten met hun familie gezamenlijk kunnen eten. Maar ook een kamer waar familie kan overleggen met artsen, verpleging en coördinator. Tijdens de verbouwing kan het Hospice gelukkig openblijven, omdat heel veel werkzaamheden in de werkplaats voorbereid kunnen worden.

Het Hospice Nijkerk e.o. biedt in de gemeenten Bunschoten, Nijkerk, Putten en Zeewolde zorg aan ongeneeslijk zieke mensen vanaf 18 jaar met een levensverwachting van korter dan drie maanden. In die laatste levensfase biedt het Hospice een rustige, respectvolle zorgomgeving in een huiselijke sfeer. Alles is gericht op comfort en aandacht, zowel voor gasten als voor hun naasten. Hun wensen en behoeften staan centraal. Als het thuis moeilijk wordt om die zorg te kunnen blijven geven, staat het Hospice open voor iedereen. Zeven dagen per week en 24 uur per dag zijn verpleegkundigen en goed opgeleide vrijwilligers aanwezig om de gasten te verzorgen. Als het onvermijdelijke einde komt, mag hier op een gastvrije en professionele opvang gerekend worden.

Kortom, deze collecte wordt van harte aanbevolen. En mochten er particulieren of bedrijven zijn die deze verbouwing en zo het Hospice extra willen ondersteunen met financiën, materialen of arbeid, dan is dat zeer welkom. Veel informatie is er te vinden op de vernieuwde website: www.hospicenijkerk.nl
Een bijdrage kan overgemaakt worden op NL78 RABO 0337818320 t.n.v. St. Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. onder vermelding van collecteweek of via mobiel en de QR-IDEAL