Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Morele dilemma’s bespreken

In het hospice komen ethische vraagstukken regelmatig voor, zoals bijv. een gast, die besluit te stoppen met eten en drinken of lastige situaties zoals het overlijden van jonge zorgvragers met kleine kinderen. De hospicemedewerkers, zowel vrijwilligers als verpleegkundigen, worstelen daarmee. 

In de jaarlijkse enquête voor vrijwilligers van 2020 geeft 49% van de vrijwilligers aan dat ze het werk soms emotioneel erg belastend vinden.

Het  hospice besteedt regelmatig aandacht aan deze ‘lastige kwesties’ en heeft als doel gesteld om de persoonlijke impact die medewerkers ervaren te verlagen. We hebben daarom de methodiek CURA ingevoerd. CURA biedt een handvat om constructieve en inhoudelijk goede dialogen met vrijwilligers en verpleegkundigen structureel te faciliteren. Hiermee verbeteren we het adequaat handelen in de zorgverlening én het welzijn van de medewerkers. Medewerkers zullen minder morele stress ervaren in het geval van lastige situaties in de zorg. Ze hebben het gevoel beter toegerust te zijn om met deze situaties cq. morele dilemma’s om te gaan, zodat er een gezonde balans blijft bij de vrijwilligers tussen emotionele draaglast en draagkracht.