Zorg op elk moment
van de dag

Zorg op elk moment
van de dag

Hoe is de zorg geregeld

Opname in het hospice is mogelijk voor ernstig zieke mensen, waarbij de arts inschat dat de levensverwachting minder dan drie maanden is. Het hospice wil in die situatie een plek zijn, zoals thuis, waar zorg, tijd en aandacht is voor u en uw naasten. De zorg wordt geboden door een team van gespecialiseerde verpleegkundigen, die 24 uur aanwezig zijn. Zij worden bijgestaan door goed opgeleide vrijwilligers.


Voor gasten uit Nijkerk wordt de medische zorg geleverd door de eigen huisarts. Voor gasten van buiten Nijkerk continueert de eigen huisarts de zorg óf deze wordt overgedragen aan een Nijkerkse huisarts. Elke twee weken vindt een multidisciplinair overleg plaats met de familie, huisarts, verpleging en een palliatief specialist. Een gast (en naaste) is welkom om daaraan deel te nemen.

Voor u en uw naasten

‘Als een thuis: warm, veilig en rustgevend. Aan de opgenomen gasten wordt liefdevolle aandacht geboden, evenals deskundige zorg en verpleging.’

Er is aandacht voor lichamelijke klachten, relationele aspecten in de verwerking van de ziekte en vragen rondom leven en dood. U kunt als naaste rekenen op een luisterend oor en ondersteuning door de zorgverleners.

Als u wilt kunt u bij de zorg betrokken blijven. U bent welkom om te komen eten of te logeren bij uw naaste. Ook is er de mogelijkheid om als partners samen een kamer te betrekken, wanneer één van beiden de hospicezorg nodig heeft.

Tijdelijke zorg

Wanneer de zorg thuis moeilijk wordt kan tijdelijke opname in het hospice een uitkomst zijn om de mantelzorgers te ontlasten, zodat zij de zorg thuis langer kunnen volhouden. In die situaties is het mogelijk een opname voor korte tijd (respijtopname) te regelen, waarna de gast weer naar huis gaat. Ook hier geldt dat de levensverwachting ingeschat wordt op minder dan drie maanden.

Extra zorg

Wanneer u extra zorg nodig hebt, zoals fysiotherapie, logopedie, ondersteuning door een maatschappelijk werker, psycholoog of geestelijk verzorger, dan kan dit ingezet worden. Ook de pastoraal medewerker, beeldend begeleider en muziekvrijwilliger van het hospice kunnen u en uw naaste ondersteunen in deze laatste levensfase. Naar wens kan – in overleg met de huisarts – aanvullende, zo genoemde complementaire zorg geboden worden voor ontspanning en welbevinden.

‘Ze maken weer even contact met het gezonde deel van zichzelf. Een gast: als we aan het werk zijn, voel ik mij even geen patiënt.’