Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Ervaring eerste periode als directeur 

Het eerste half jaar als directeur van Hospice Nijkerk e.o. Hoe kijk ik daarop terug? Heel erg goed!

In eerste instantie ben ik begonnen met het overnemen van de werkzaamheden van Alida, waarbij ik ook de rol van coördinator een aantal dagen op me nam. Een goede manier om uitgebreid kennis te maken met het hospice, alle medewerkers, de dagelijkse gang van zaken, de procedure rond de aanmeldingen en opnames en de zorg voor de gasten en de naasten. Al doende komt er van alles op je pad en leer je alle processen en mensen daaromheen kennen: van de zorg tot de financiën, het onderhoud en de installaties en alles rond veiligheid en kwaliteit en niet te vergeten de regionale en landelijke ontwikkelingen in de palliatieve zorg. Het werk varieert van het laten repareren van een kapotte klok tot persoonlijke gesprekken en het overwegen van strategische keuzes en het maken van beleid. Al met al vind ik het een erg interessante baan!

Wat is er zoal gebeurd ondertussen? Er zijn in dat half jaar alweer heel wat gasten gekomen en gegaan, ieder met hun eigen verhaal en ziekte- en stervensproces. Dat vind ik best intensief, maar ook mooi om inhoudelijk bij betrokken te zijn, onder andere tijdens de multidisciplinaire overleggen.

Ik ben ook aan de slag gegaan met de procesmatige kant van de opnames. Samen met de administratief medewerker, coördinatoren en verpleegkundigen en met de inzet van de expertise van onze ICT-vrijwilliger is het proces van aanmelding tot afmelding bij sterven of vertrek opnieuw bekeken, veranderd en gedigitaliseerd. Een nieuwe manier van werken is altijd even wennen, maar iedereen ervaart dat het prettiger werkt, minder tijd kost en meer efficiënt is. Ondertussen waren er nog losse eindjes na de verbouwing en gaf als gevolg daarvan de jaarlijkse controle van de brandweer extra werk.

Verder is er samen met de leden van de vrijwilligersraad en het bestuur toegewerkt naar de definitieve aanstelling van Vrijwilligersraad en is het nu zaak om de rol van de vrijwilligersraad in de praktijk met elkaar handen en voeten te geven. 

Het laatste kwartaal stond vooral in het teken van het maken van de begroting voor het komende jaar, waar een nieuw meerjarenonderhoudplan ingevlochten kon worden. De begroting levert wel uitdagingen op voor komend jaar, maar daar gaan we met elkaar de schouders onder zetten. Langzamerhand heeft het bestuur alle taken aan mij overgedragen en zijn we weer een stap verder in de transitie die het bestuur voor ogen heeft.  

Waar het echt om draait is het werken met en voor de mensen in het hospice. En dat wordt met veel passie, inzet en deskundigheid gedaan, met aandacht voor de gast en zijn naaste en voor elkaar. Ook mij doet dat goed. Iedereen staat altijd klaar! Er is een goede werkverdeling en samenwerking onderling. Er zijn veel mooie momenten, dingen om van te genieten en zaken om dankbaar voor te zijn. Er is ook veel gezelligheid. En soms is het ook moeilijk, ingewikkeld en verdrietig. Ook dat hoort erbij. Met elkaar wordt daarover gesproken, in onderlinge gesprekken en ook meer methodisch met CURA bijvoorbeeld op het laatste mentoroverleg met een groep vrijwilligers. Ik geniet erg van deze gesprekken en alle contacten! 

Er is altijd veel mogelijk in het hospice. We werken vanuit de bedoeling. We hebben ook te maken met richtlijnen en kaders, dilemma’s en beperkingen. Het is goed om dat met elkaar onder ogen te zien en samen te gaan voor de best mogelijke zorg voor onze gasten en de best mogelijke werkplek voor onze medewerkers. Komend jaar willen we ook gaan kijken hoe we meer kunnen betekenen in de palliatieve zorg thuis, in samenwerking met andere partijen die betrokken zijn bij deze zorg. Genoeg te doen in het nieuwe jaar! Ik geef daar graag leiding aan. En ik hoop ook komend jaar te kunnen rekenen op jullie en uw steun en support en op een goede samenwerking. 

Vanaf deze plek wens ik allen een gezond en liefdevol 2024 toe! 

 

Willy Oldenburger-Joosse
Directeur Hospice Nijkerk e.o.