Werken als vrijwilliger
is dankbaar
werk

Werken als vrijwilliger
is dankbaar
werk

Ervaringen

In en om het hospice heen gebeurt veel, soms in zicht en soms op de achtergrond. Net zoals bij de mensen thuis. We willen u graag meenemen in de ervaringen van de mensen (vrijwilligers en mantelzorgers).

Janet (mantelzorger) vertelt:

‘Het was heel fijn dat er iemand was die voor mijn man zorgde zodat ik rustig kon slapen.’

Toen de echtgenoot van Janet in de laatste levensfase kwam, werd ze door de thuiszorg erop geattendeerd om meer hulp te vragen. ‘Ik ging ‘s nachts beneden slapen bij mijn man, zodat ik hem ook ‘s nachts kon helpen als dat nodig was. Hij kon niet meer alleen zijn’. De thuiszorg schakelde Hospice Nijkerk Thuis in, zodat Janet het zou kunnen volhouden. De volgende dag stond Alida, van het hospice op de stoep. Janet: ‘ze had al een rooster meegenomen voor de eerste weken met vrijwilligers die bij mijn man zouden waken’. Jaap was twee dagen later de eerste vrijwilliger die Janet kwam ondersteunen.

Greetje (vrijwilliger bij HNT) deelt haar verhaal:

‘Dit is werk dat mij veel voldoening geeft. Ik geef mijn tijd en aandacht, maar ik krijg er zoveel voor terug. Het besef dat het mogelijk wordt gemaakt dat het afscheid van geliefden op een goede manier verloopt en dat ik daar een bijdrage aan heb mogen leveren, is zo mooi.’

Vóór mijn verhuizing naar Nijkerk heb ik 17 jaar gewerkt als verzorgende in een verpleeghuis. Ik heb dat altijd heel fijn werk gevonden en merkte ook dat ik dat geestelijk goed aan kon. Meeleven als je bij de bewoner bent, maar het toch op een goede manier los kunnen laten als je naar huis gaat. Met die motivatie ben ik bij het hospice gaan werken.

Jessica (coördinator) vertelt:

Huisbezoeken brengen vind ik het mooiste stukje van mijn werk.’

Het is fijn als iemand kan sterven op de plek van zijn of haar keuze. Thuis is voor velen een logische en zeer geliefde plaats. Met behulp van de thuiszorg is dat door de familie vaak goed te organiseren. Maar het kan ook belastend en vermoeiend worden als het lang duurt. Wij kunnen vanuit het hospice hulp bieden door het inzetten van onze vrijwilligers. Zij ondersteunen de mantelzorgers door hun hulp en aanwezigheid. Dit kan zowel overdag als ’s nachts.

Petra (vrijwilliger op projecten) vertelt:

‘Verzorgenden en familie weten dat bewoners niet in eenzaamheid hun laatste levensfase hoeven door te brengen en dat geeft rust.’

Ondanks de goede zorg door zorgprofessionals en familie komt het wel eens voor dat bewoners in Zorgcentra in hun laatste levensfase veel alleen zijn, en niet de aandacht krijgen die medewerkers hen graag zouden willen geven. Verzorgenden voelen soms een spagaat, wanneer zij nog veel werk te doen hebben, maar ook zien dat de stervende bewoner of diens familie tijd en aandacht nodig heeft.