Hospice Nijkerk gaat verbouwen

Door de ver- en aanbouw van het mooie monumentale pand en verduurzaming wil Hospice Nijkerk voldoen aan de wet- en regelgeving. Tevens meer ruimte scheppen in de leef- en werkplekken en het pand toekomstbestendig maken.  De aanvraag omgevingsvergunning is hiervoor reeds ingediend.
Deze ver/nieuwbouw kost veel geld  hiervoor zal in het najaar o.a. een fondsenwerving plaats vinden. Maar natuurlijk kunt u nu al uw eventuele steun aan ons laten weten.
Stuur een mail naar:  verbouw@hospicenijkerk.nl

Veelgestelde vragen

Waarom gaat hospice Nijkerk verbouwen?

Hospice Nijkerk is sinds 2008 gevestigd in Huize Bethanië, het oudste huis van Nijkerk en tevens monument. Om te kunnen blijven voldoen aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van werk, zorg en privacy hebben de besturen van de Stichting Hospice Nijkerk en Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk besloten tot verbouw van het pand. Met de verbouw komt er meer ruimte voor werken en zorg. Bovendien maken we het pand toekomstbestendig door verduurzaming en uitbreiding.

Waarom is ervoor gekozen een monument te verbouwen in plaats van te kiezen voor een nieuwbouwlocatie?

Het unieke van de huidige locatie van het hospice is dat het de sfeer en het karakter heeft van een ‘thuis’ en dat het niet lijkt op een zorginstelling. Dat wordt door gasten en bezoekers erg gewaardeerd. Daarnaast is het zo dat we op een unieke locatie zitten aan de rand van de binnenstad en dicht bij het station. Regelmatig krijgen wij gasten die nog in staat zijn om er even op uit te gaan en die waarderen een wandelingetje in de omgeving.

Wat gaat er precies gebeuren?

De verbouw bestaat uit het realiseren van een aanbouw met twee nieuwe gastenkamers met eigen sanitair en een terras. Het totaal aantal gastenkamers blijft hetzelfde, namelijk zes. Daarnaast zal in het bestaande deel een aantal ruimten opnieuw worden ingericht en opgeknapt. Om aan de vraag van isolatieverpleging te voldoen worden twee kamers ingericht als isolatiekamers.
Verder wil het hospice tegemoet komen aan wensen van gasten, naasten en medewerkers door meer ruimte voor ontmoeting voor gasten en familie te creëren, zoals een aparte eetkamer. Daarnaast komt er voor de verpleegkundigen een grotere werkplek die voldoet aan de arbo-eisen omdat zij in de huidige situatie in een opkamertje bivakkeren.

Waarom wil het hospice verduurzamen?

De technische installatie van het hospice zal worden vervangen door een duurzame installatie en de isolatie zal geoptimaliseerd worden, zodat de gebruikskosten omlaag gaan. Uiteraard met behoud van de eigenheid en uitstraling van het monumentale karakter van het pand.

Wanneer gaat de verbouw starten?

De bedoeling is dat de verbouw in de tweede helft van 2021 van start gaat. Op dit moment loopt de vergunningsaanvraag. De verloop van de verbouw is te volgen via de website van het hospice.

Gaat het hospice dicht tijdens de verbouw?

Tijdens de verbouw zal het hospice geopend blijven en kunnen er nog steeds gasten worden opgenomen, zij het tijdelijk met iets minder mogelijkheid tot opname. Er wordt alles aan gedaan om de overlast voor de gasten, medewerkers en de omgeving te beperken.

Wie betaalt de verbouw?

De verbouw en uitbreiding van het hospice is een kostbare zaak. Deze kosten komen bovenop de reguliere kosten die nodig zijn voor het geven van palliatieve zorg door vrijwilligers en medewerkers.
De verbouw wordt deels betaald vanuit spaargelden. Omdat we wisten dat deze grootschalige verbouwing een keer moest gebeuren, hebben we afgelopen jaren gespaard. Daarnaast proberen we bij allerlei instanties subsidies te verkrijgen (dat is bij de vorige verbouwing ook gedaan), gaan we sponsoren werven (ook dat is bij de vorige verbouwing goed gelukt) en zullen we een beroep doen op de bevolking. Tot slot hopen wij dat voor bepaalde werkzaamheden zich ook vrijwilligers zullen melden om te helpen.
Het is noodzakelijk dat het hospice extra gelden verkrijgt, omdat wij nooit al het geld van de verbouwing zelf kunnen sparen. Het meeste geld dat wij jaarlijks binnenkrijgen, is nodig voor de zorg die wij onze gasten willen geven en voor de reguliere kosten van het pand (energie en onderhoud).

Hoe kan ik helpen?

Het hospice wordt gesteund door vele giften en donaties, zowel in geld als in diensten of producten, van betrokken inwoners uit Nijkerk en omgeving en bedrijven. Ook met deze verbouw hopen we een beroep te kunnen doen op inwoners en bedrijven. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website of door een mail te sturen naar verbouw@hospicenijkerk.nl.

Is de opbrengst van de collecte in Bunschoten en Nijkerk ook bestemd voor de verbouw?

Nee, de collecte-opbrengsten van Bunschoten en Nijkerk zijn specifiek bestemd voor het kunnen verlenen van de palliatieve zorg in het hospice aan gasten en hun naasten.