Specifieke vragen over
de zorg (hospice
of thuis)

Specifieke vragen over
de zorg (hospice
of thuis)

FAQ

Wanneer u zich oriënteert op zorg in de laatste levensfase hebt u waarschijnlijk al veel te verwerken gekregen. Op de website hebben we al veel verteld maar misschien heeft u nog specifieke vragen. Hieronder vindt u antwoord op een aantal specifieke vragen over zorg in het hospice en in de thuissituatie. 

Staat het antwoord op uw vraag er niet tussen, dan mag u altijd een mail sturen naar info@hospicenijkerk.nl

Een hospice is een instelling met een huiselijke sfeer waar palliatieve terminale zorg wordt gegeven. Ongeneeslijk zieken kunnen hier worden verzorgd tot aan hun overlijden.

In Hospice Nijkerk wordt 24 uur per dag palliatieve terminale zorg geboden door een vast team van coördinatoren, verpleegkundigen en vrijwilligers. Deze zorg is gericht op de patiënt en diens naasten. De medische zorg wordt door de eigen huisarts verricht. Bij mensen van buiten Nijkerk wordt de zorg overgenomen door een ervaren Nijkerkse huisarts.

Palliatieve zorg is de zorg die gegeven wordt aan mensen die niet meer beter kunnen worden. Het doel van deze zorg is om pijn en andere lichamelijke en geestelijke klachten te verlichten. Er kan veel gedaan worden om de kwaliteit van leven in deze laatste fase zo goed mogelijk te laten zijn. Bij Hospice Nijkerk bieden we onze gasten en hun naasten hulp bij alle vragen en ongemakken die een ongeneeslijke ziekte met zich meebrengt. Dit doen we door fysieke, mentale, sociale en spirituele ondersteuning te bieden in de laatste levensfase.

De aanmelding voor opname kan geregeld worden door uw huisarts, een wijkverpleegkundige, een medewerker van het ziekenhuis of door uzelf of uw naaste. Leeftijd, levensovertuiging en culturele achtergrond spelen geen rol bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor opname. Tijdens het aanmeldingsgesprek wordt geïnventariseerd welke zorg u nodig hebt.

Complexe zorg
Mocht er sprake zijn van complexe zorg, dan komt de coördinator en een verpleegkundige eerst bij u op bezoek om de behoefte aan zorg met u en uw zorgverleners door te nemen.

Voorwaarde voor opname
Voor opname in het hospice heeft elke patiënt een ‘thuiszorg indicatie met verpleging en verzorging’ nodig. De benodigde zorg wordt geïndiceerd door de verpleegkundige van Hospice Nijkerk.

Opname in het hospice
We streven ernaar om u zo snel mogelijk op te nemen in ons hospice. Als er toch een wachtlijst is, zoeken we samen met u naar een passende oplossing. Bijvoorbeeld door tot aan opname ondersteuning thuis te bieden.

Hospice Nijkerk Thuis werkt met een groep speciaal opgeleide vrijwilligers die ook inzetbaar zijn bij u thuis. Neem voor meer informatie of het aanvragen van vrijwilligershulp contact op met de coördinator via tel. 033 – 247 3100 of mail info@hospicenijkerk.nl

Ja, u bent welkom om een rondleiding aan te vragen om een beeld te krijgen bij een kamer en om de sfeer in het hospice te proeven. Hiervoor kunt u contact opnemen met de coördinator via tel. 033 – 247 3100.

Bij opname neemt u alles mee, wat nodig is om de zorg te continueren: medicijnen en verband- of incontinentiemateriaal. Voor identificatie is het nodig dat u een identiteitsbewijs (ID-bewijs, paspoort of rijbewijs) meeneemt. Voor uw persoonlijke zorg is het handig als u kleding en toiletartikelen meeneemt.

Handdoeken en bedlinnen worden voorzien door het hospice. Mocht u erg gehecht zijn aan uw eigen beddengoed of kussen, dan kunt u dit meenemen.

Persoonlijke spullen, zoals foto’s of een schilderij, kunt u gerust meenemen om de kamer een persoonlijke uitstraling te geven.
Het hospice voorziet in maaltijden en koffie/thee. Mocht u behoefte hebben aan fruit of fris, dan mag u dit zelf meenemen. In de hal is een gasten  koelkast aanwezig.

Als u uit Nijkerk, Nijkerkerveen of Hoevelaken komt behoudt u uw eigen huisarts.

Indien u uit de regio komt wordt overlegd met de eigen huisarts of deze de zorg kan continueren. Mocht dit niet lukken, dan wordt de medische zorg overgedragen aan een Nijkerkse huisarts. Er is een groep huisartsen, die regelmatig de zorg overneemt van patiënten van buiten Nijkerk. Deze huisartsen hebben veel ervaring met palliatieve zorg. Uw eigen huisarts zorgt voor een goede overdracht.

De zorg en ondersteuning die Hospice Nijkerk verleent, is bestemd voor mensen met een beperkte levensverwachting (korter dan drie maanden) die palliatieve zorg nodig hebben.

Een tijdelijke (respijt) opname voor patiënten in de palliatieve fase, waarbij vooraf de duur van de opname wordt afgesproken, behoort ook tot de mogelijkheden. Ook hier geldt dat de behandelend arts inschat dat er sprake is van een levensverwachting van minder dan drie maanden.

Als tijdens de opname de toestand van de gast stabiliseert of verbetert, wordt in overleg met de gast en de naasten uitgekeken naar een alternatief, bijvoorbeeld een verpleeghuis of weer terug naar eigen huis.

Ja, het is voor uw naaste mogelijk om gezellig met u mee te eten in het hospice. Graag even van te voren doorgeven aan de medewerkers, zodat zij er rekening mee kunnen houden. Er zijn kosten verbonden aan het gebruik van maaltijden.

Logeren is mogelijk door gebruik te maken van de logeerkamer met twee bedden en eigen sanitair. De logeerkamer is op de eerste verdieping en er is geen lift, dus deze is alleen toegankelijk voor mensen, die goed ter been zijn. Het is ook mogelijk om op de eigen kamer te logeren. Dan kan gebruik gemaakt worden van een opklapbed of van een koppelbed, dat beschikbaar is in het hospice.

Mocht de naaste ook zorg nodig hebben, dan wordt vooraf aan de opname besproken of er voldoende ruimte is om de extra zorg te verlenen.

Voor het logeren worden extra kosten in rekening gebracht.

Dankzij de koppelbedden kan familie blijven slapen in het hospice. Het bed wordt gekoppeld aan het bed van het familielid. Door dit duo-bed kan een meer huiselijk gevoel worden ervaren. Het is fijn om in deze situatie op gelijke hoogte te liggen. Het hospice heeft twee koppelbedden.

Eigen bijdrage
Het hospice vraagt een eigen bijdrage van € 40,- per dag voor kosten van eten, drinken en huisvesting. Dit is inclusief complementaire zorg en zorgartikelen. Veel zorgverzekeraars vergoeden deze eigen bijdrage vanuit een aanvullend pakket. Bij de Zorgwijzer kunt u onder de H (van Hospice) alle zorgverzekeringen vinden of en hoe dit vergoed wordt. De eigen bijdrage mag echter geen belemmering zijn voor opname in het hospice.

Kosten medicijnen of hulpmiddelen
Medicatie en hulpmiddelen worden meestal vergoed via de zorgverzekering. Uitgezonderd zijn onder andere de zelfzorg medicijnen, zoals paracetamol, vitaminepillen en kruidenpreparaten. Je koopt deze medicijnen zelf. De verzekeraar vergoedt dit niet vanuit het basispakket. Op de website medicijnkosten.nl kunt u zien welke medicatie vergoed wordt. 

Over hulpmiddelen, waarvan de kosten niet vergoed worden, zal de verpleegkundige vooraf met u overleggen of deze ingezet worden.

Extra kosten voor aanvullende diensten

Koffie of thee                                                                                                    gratis 
Soep                                                                                                                   gratis
Broodmaaltijd  voor bezoek                                                                           5,00
Warme maaltijd  voor bezoek                                                                        7,50
Gebruik logeerkamer inclusief ontbijt                                                        € 20,00 
Gebruik stretcher of koppelbed op de kamer inclusief ontbijt               € 15,00 
Tablet t.b.v. internet en kerkomroep                                                              gratis 
Wasgoedverzorging per week                                                                     €  10,00
Beeldende begeleiding                                                                                     gratis 

Hospice Nijkerk biedt gasten en hun naasten beeldende begeleiding aan. Beeldende begeleiding gaat om individuele begeleiding van gasten en/of hun naasten door tastbaar en concreet bezig te zijn met beeldend materiaal. Dit geeft op eigen wijze emotionele ondersteuning in het afronden van het leven. Het draagt bij aan de kwaliteit van leven en aan een gevoel van zingeving. Zowel voor de gast als voor diens naaste. Daarnaast kunnen gasten ook samen met de beeldend begeleider iets maken om na te laten aan hun naasten.

In het hospice is roken niet toegestaan. Wilt u toch roken, dan kunt u hiervoor naar buiten (overdekte plek) gaan.

Ja, het hospice beschikt over wifi. Bij opname worden de inloggegevens aan u verstrekt.

In de keuken wordt tussen de middag verse soep gekookt en ’s avonds wordt een verse maaltijd bereid.  Ook bezoek kan rekenen op een kom soep bij de lunch. U mag altijd verzoeken indienen voor het menu.  Ook aan speciale verzoeken, bijvoorbeeld een harinkje van de markt, zullen wij waar mogelijk gehoor geven.

Als u opgenomen bent kunt u gerust, als uw gezondheid het toelaat, met uw naaste een keer naar huis gaan of elders een bezoek afspreken als u dat wilt. Wel graag even vooraf overleggen.

Hebt u nog een wens, die u graag in vervulling zou willen laten gaan, dan helpen we u daar graag mee. Als u niet meer mobiel bent, kunnen we de Stichting Ambulance Wens vragen deze wens te realiseren.

De privacy is goed gewaarborgd en vindt u beschreven in dit privacyreglement.

Corona FAQ

Er zijn geen beperkingen voor het bezoek.

Kinderen zijn ook van harte welkom om op bezoek te komen.