Landelijke informatie over palliatieve zorg en COVID-19 op palliaweb/corona

Iedereen die op zoek is naar kennis en informatie over palliatieve zorg aan patiënten met COVID-19 besmetting vindt die op palliaweb/corona.
De informatie op Palliaweb is verzameld op basis van overleg met landelijke experts in de 1e, 2e en 3e lijn.

Veelgestelde vragen

Waarom gelden er in Hospice Nijkerk extra maatregelen?

In Hospice Nijkerk liggen mensen met een grote zorgbehoefte. Onze gasten zijn kwetsbaar en onze medewerkers onmisbaar. Om ervoor te zorgen dat we zorg kunnen blijven geven aan ieder die het nodig heeft nemen we een aantal maatregelen. We hopen op uw begrip en medewerking.

Wat kunt u doen om het verspreiden te verminderen of voorkomen?

We vragen u de algemene hygiënemaatregelen van het RIVM belangrijk om te volgen:

 • Bij binnenkomst geen handen te schudden en de handen te desinfecteren.
 • Bij binnenkomst op de gastenkamer en voor vertrek uw handen te wassen met water en zeep. Was ook tussen uw vingers. Dit kan op de gastenkamer.
 • Gebruik papieren handdoekjes en gooi deze direct weg.
 • Hoest en nies aan de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoeken of tissues en was de handen daarna.
 • Minstens 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Blijft Hospice Nijkerk open en kunnen nieuwe patiënten worden opgenomen?

Ja, Hospice Nijkerk blijft open en blijft gasten opnemen die palliatieve zorg nodig hebben.

Worden patiënten die het Coronavirus hebben opgenomen in Hospice Nijkerk?

Nee, we nemen geen patiënten op die het Coronavirus hebben of de symptomen daarvan. We moeten deze maatregel nemen om te voorkomen dat onze medewerkers ziek worden en we het hospice daardoor moeten sluiten.

We zullen daarom bij aanmelding vragen om een corona test uit te voeren en nemen pas op
als de corona-testuitslag negatief is.

Moeten patiënten op hun eigen kamer blijven?

Ja, de gasten blijven op de eigen kamer.

Mag ik nog bij mijn naaste op bezoek komen in het hospice?

Er mogen 4 vaste bezoekers op bezoek komen, waarvan maximaal 2 personen per dag. Deze 2 bezoekers mogen meerdere keren per dag komen, de lengte van het bezoek is niet beperkt. Is er sprake van een gezin, dat uit meer dan 4 personen bestaat, dan kunnen alle eerstelijns familieleden op bezoek komen: partner, (schoon)ouders en (schoon)kinderen.

Dit zijn ‘vaste’ personen, die met de gast zijn afgesproken, waarvan de namen bekend zijn.

We vragen u het bezoek zo te plannen dat u rekening houdt met de avondklok. In bijzondere gevallen kan in overleg met de verpleegkundige of coördinator hierin een uitzondering gemaakt worden. U dient dan een Eigen verklaring avondklok van

de website van de rijksoverheid te downloaden en invullen bij de reden: Iemand anders heeft dringend mijn hulp nodig.

In alle gevallen met inachtneming van 1,5 meter afstand. Het is mogelijk de gast op de gastenkamer te bezoeken of op het terras bij de gastenkamer of een raambezoek af te leggen.

Als u zelf verkouden bent of last hebt van keelpijn en/of hoesten of in de afgelopen twee weken in contact geweest bent met een corona patiënt, of in oranje/rood gebied bent geweest, dan vragen we u niet op bezoek te komen.

Kinderen onder 13 jaar mogen buiten de vaste bezoekers op bezoek komen. Jongeren van 13 – 18 jaar vallen onder de beperking van 4 vaste bezoekers.

Is het vasthouden van elkaars hand, het geven van een zoen of knuffel nog mogelijk?

Wij vinden het belangrijk dat u bij elkaar kunt zijn met de nabijheid en intimiteit die bij u past, tenzij een van u beiden ziekteverschijnselen heeft, dan is het risico dat de ander ook ziek wordt erg groot. Alle bezoekers, uitgezonderd de partners, wordt gevraagd binnen 1,5 meter van de gast een mondneusmasker te dragen (uitgezonderd kinderen onder 13 jaar).

 

Er werken zoveel mensen in het hospice, is dat wel veilig?

Hospice Nijkerk volgt hierin de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld.

 • Alle medewerkers volgen de algemene hygiënemaatregelen
 • Medewerkers die thuis kunnen werken doen dat
 • Medewerkers die een risicogebied in het buitenland bezocht of contact hebben gehad met patiënten met een bevestigde corona-infectie of klachten hebben van verkoudheid of hoesten blijven thuis tot zij 48 uur lang geen klachten meer hebben of zolang de quarantaine duurt.
 • Alle andere zorgverleners blijven gewoon werken, zodat de zorgverlening aan onze gasten door kan gaan

 

Aanvullende maatregelen die we in Hospice Nijkerk hebben genomen:

 • Bij de verzorging aan de gasten wordt door de medewerkers beschermende kleding gedragen. Bij het betreden van de gastenkamer wordt een mondmasker gedragen.
 • Met de tuin- en klusvrijwilligers is afgesproken dat zij niet meer in huis komen voor de koffie. Zij drinken koffie in het tuinhuis.
 • De geestelijk verzorger en muziektherapeut zijn alleen aanwezig indien er een dringend beroep wordt gedaan op hun ondersteuning.
 • Alle geplande bijeenkomsten, vergaderingen en cursussen vinden online plaats.
 • Het Multi Disciplinair overleg van de huisarts met de familie, coordinator en verpleegkundige en palliatieve specialist vindt plaats in een familiegesprek met de huisarts en verpleegkundige. De verpleegkundige regelt dit met u en uw huisarts.
 • Omdat het virus ook kan verspreiden via materialen worden toiletten, deurkrukken, de deurbel etc. meerdere keren per dag schoongemaakt.
 • Van iedereen in huis, medewerkers, gasten en bezoekers verwachten wij dat zij hun handen meerdere malen per dag zorgvuldig wassen en drogen en elkaar daar aan helpen herinneren.

Welke maatregelen gelden voor bezoekers?

Het bezoek wordt gevraagd de handen te desinfecteren bij binnenkomst. De bezoekers zullen niet via de hal naar de gastenkamer toe gaan, maar buitenom. Degene, die de deur opent zal uitleggen hoe u daar moet komen en de deur voor u openen.

Voor contactonderzoek bij besmetting met het corona virus is het noodzakelijk dat we contactgegevens van bezoekers registreren. We vragen u uw naam en telefoonnummer of emailadres te noteren op de bezoekerslijst, die in de gastenkamer ligt.

Alle bezoekers, uitgezonderd de partners, wordt gevraagd binnen 1,5 meter van de gast een mondneusmasker te dragen (uitgezonderd kinderen onder 13 jaar).

We vragen u als bezoek om op de gastenkamer te blijven en bij vertrek via de persoonsalarmering de verzorging te roepen, zodat zij de buitendeur van de gastenkamer kan openen en achter u kan sluiten. Dan weten wij dat de gast weer alleen is.

Alle bezoekers, uitgezonderd de partners, wordt gevraagd binnen 1,5 meter van de gast een mondneusmasker te dragen (uitgezonderd kinderen onder 12 jaar).

We vragen u om gebruik te maken van het toilet op de gastenkamer en niet van het bezoekerstoilet in de hal. Graag na gebruik van het toilet de handen twee keer te wassen: de eerste keer in de badkamer, de tweede keer in de kamer van de naaste en beide keren gebruik te maken van papieren handdoekjes.

Bij binnenkomst wordt u voorzien van koffie of thee. Op de gastenkamers zijn voorzieningen getroffen voor koffie en thee, zodat u dit, als u nog een kopje wilt hebben, zelf kan maken.

De gastvrouw brengt soep bij bezoek. Overig eten en drinken mag u zelf meenemen. Voor een gesprek met de verpleegkundige kunt u bellen. Dat gesprek kan dan op de kamer plaatsvinden.

In normale situaties kunt u gebruik maken van de logeerkamer, maar in verband met de corona maatregelen is dit niet mogelijk. U kunt wel op de kamer van de gast logeren.

Isolatie verpleging

Bij gasten die in isolatie verpleegd worden is het niet mogelijk te logeren op de kamer. Bezoekers van gasten die geïsoleerd verpleegd worden mogen niet eten of drinken in het bijzijn van de gast i.v.m. de regel om een mondkapje te dragen.

Dragen de medewerkers mondkapjes?

De medewerkers dragen alleen mondkapjes als de gast dit graag wil bij zorg die binnen de afstand van 1,5 meter geboden wordt. Bij opname wordt de gast gevraagd wat hij of zij wil. Bij twijfel of vermoeden van besmetting worden uit voorzorg persoonlijk beschermende middelen gebruikt, zoals een mondkapje, een beschermende jas en handschoenen.

Het is mogelijk dat, wanneer de gast veel hoest en niest, aan die gast wordt gevraagd een mondkapje te dragen tijdens verzorgingsmomenten ter bescherming van de zorgverleners.

Verandert er iets rond het eten en drinken?

Voor het bezoek is voorziening getroffen voor thee en koffie in de gastenkamer.
Voor het eten en drinken van de gasten is niets gewijzigd in het aanbod of de werkwijze.

Vindt er nog wel een uitgeleide plaats?

Ja, het uitgeleide ritueel wordt gehouden met dezelfde kleine kring van naasten, zodat 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Het ritueel wordt gehouden vanuit de kamer van de gast. Het gesprek met de nabestaanden vindt ook in de gastenkamer plaats. Het gesprek met de begrafenisondernemer vindt in de thuissituatie plaats. De ontvangst en het napraten vindt plaats in de kamer van de gast in plaats van in de woonkamer ter bescherming van de medewerkers. Als u wilt helpen met de laatste zorg kan dat. Als dat nodig is zal u gevraagd worden beschermende kleding dragen tijdens de laatste zorg.

Vinden er nog nazorg gesprekken plaats?

Om onze medewerkers en gasten waar mogelijk te beschermen, voeren wij de nazorg gesprekken graag telefonisch. Wanneer het voor u belangrijk is nog eens terug te komen in het hospice, dan maken we daarvoor graag een afspraak met u wanneer de maatregelen tegen Corona niet meer nodig zijn. Zoals u zult begrijpen is nu nog onduidelijk wanneer dat zal zijn.

Kan ik een rondleiding krijgen in het hospice?

Nee, vanwege het Coronavirus verzorgen wij tot nader bericht op deze website geen rondleidingen. We kunnen hierin geen uitzonderingen maken. Vanwege ieders veiligheid houden wij vast aan dit beleid.
Om het risico op besmetting van zorgverleners zo klein mogelijk te houden, hebben alleen medewerkers, gasten en door hen aangewezen naasten toegang tot het hospice.