Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Feestelijke opening

Dat het zaterdag 29 oktober een stralende, warme herfstdag werd heeft zeker meegeholpen aan alle feestelijkheden rond de heropening van Hospice Nijkerk. ’s Morgens om 10.00 uur werden de genodigden ontvangen in De Schakel waar de officiële openingshandeling zou worden verricht.

De voorzitter van de Stichting Hospice Nijkerk Evert Nagel heette de ruim 130 aanwezigen welkom en gaf het woord aan de algemeen coördinator van het hospice Alida van der Hout. Zij schetste de aanloop naar de verbouwing. Huize Bethanië is in 2008 omgebouwd tot hospice met 4 kamers en in 2013 uitgebreid met twee kamers. Met name de werkruimte voor de verpleegkundigen en de bedrijvigheid in de te kleine keuken en de behoefte aan extra opslagruimte bracht haar in 2017 op het idee om het voorstel tot uitbreiding en verbouw aan het bestuur voor te leggen. De plannen werden na wikken en wegen gesmeed en de beslissing tot verbouw en verduurzaming werd genomen in 2019. Corona zorgde echter voor vertraging. In februari 2022 kon men van start.

 

Er zijn twee kamers bijgebouwd waardoor er ruimte ontstond voor een volwaardig kantoor voor de verpleegkundigen en een eetkamer apart van de keuken. Er kon een prachtig kinderkamertje gecreëerd worden voor de kleine bezoekers. Als bonus is er, boven de nieuwe kamers, een ruime vergaderzaal bijgekomen. Arjan Gerritsma, de oud-voorzitter van het oprichtingsbestuur, overhandigde na de toespraak een foto van de originele aanblik van de stal bij aankoop en twee naamborden van de paarden die daar hadden gestaan. Alida overhandigde de originele sleutel, die zij in 2008 van de architect had gekregen, aan Eline Medendorp, coördinator in het hospice en voorzitter van de inrichtingscommissie. Als cadeautje gaf ze er een sleutelkastje bij, zodat de sleutel een mooie plek zou krijgen in het hospice.

Eline zette daarna op beeldende wijze de praktische uitvoering van de verbouwing met enkele (herkenbare) anekdotes uiteen. Grote verwondering en dankbaarheid voor de gulle gaven van bedrijven en particulieren en de niet aflatende inzet van de betrokken vrijwilligers. En dat waren er heel wat! “We hebben negen maanden gekampeerd in het hospice terwijl de zorg voor onze gasten doorging.”

Evert Nagel sprak hierna ook een dankwoord uit aan allen die zo hard gewerkt hebben om dit alles mogelijk te maken. Dank aan de medewerking van de buren Arkemheen en Univé. Dankzij goede samenwerking met gemeente, architect Schoots en aannemer Berkhof kunnen we nu de heropening vieren. En dank aan de stichting Vrienden van Hospice Nijkerk voor de financiële steun. Diens voorzitter Peter van Hofwegen vertelde over de vele gaven van particulieren, donateurs, bedrijven én de nalatenschappen die er voor zorgden dat alle wensen vervuld konden worden. De officiële openingshandeling werd uitgevoerd door burgemeester Renkema van Nijkerk, die onder de indruk was van de weg naar deze dag toe:  ‘Een huis bouw je met stenen, een thuis met liefde. Hier is een combinatie van beiden aanwezig. Het is een thuis voor gasten en de mensen die er werken. De behoefte is op een adequate manier gewaarborgd.’ Hierna werd een film getoond die het verbouwingsproces in een notendop weergaf. Na afloop was er voor de aanwezigen de mogelijkheid om een rondleiding krijgen in het verbouwde Hospice.