Draagt u het hospice
ook een warm
hart
toe?

Draagt u het hospice
ook een warm
hart
toe?

Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. (SVHN)

De SVHN zet zich in om het hospice financieel te ondersteunen. Het hospice is en blijft afhankelijk van giften. Veel gemaakte kosten worden niet vergoed. Dit betreft niet alleen de zorg, maar ook de huisvesting. 

Draagt u het hospice ook een warm hart toe en wilt u graag meehelpen? Dat kan op verschillende manieren. Juist door de steun en inzet van velen kan er optimale zorg geboden worden aan terminale zorgvragers en hun naasten. 

Prachtig als u daar ook bij wilt horen.

Eenmalig

U kunt het hospice al steunen met een eenmalige gift. In de afgelopen jaren mochten we prachtige bijdragen ontvangen naar aanleiding van bijvoorbeeld huwelijks- en bedrijfsjubilea. U kunt de QR code hiernaast gebruiken of het bankrekeningnummer van het hospice:

NL 78 RABO 0337818320

Donateur

Als donateur steunt u het hospice structureel. U beslist zelf hoe vaak u per jaar een bedrag wilt overmaken. Ook de grootte van het bedrag bepaalt u zelf.

U vindt hier het formulier Donateur.

Periodiek

Via een in te vullen formulier belooft u een aantal jaren een schenking te doen (minimaal vijf jaar). Deze periodieke gift geeft een extra belastingvoordeel. U bepaalt zelf de hoogte van het jaarlijkse bedrag.

U kunt hier het formulier voor de Periodieke Schenking vinden.

Club van 100

Wellicht wilt u bij de Club van 100 horen. Dan doet u een toezegging van minimaal een bedrag van € 100 voor een termijn van tenminste vijf jaar.

U kunt hier het formulier Lidmaatschap Club van 100 invullen. 

Legaat

Het is ook mogelijk de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk en omstreken via een legaat te begunstigen in uw testament. Dat kan om een bedrag gaan, maar u kunt ook een object noemen. Uw notaris kan u meer over de verschillende mogelijkheden vertellen.

Voor meer informatie zie hier de brochure Schenken en Nalaten.

Acties

Mogelijk wilt u een financiële actie organiseren als lid van een sportclub of werknemer van een bedrijf bijvoorbeeld. En u wilt de opbrengst geheel of gedeeltelijk bestemmen voor het hospice. Super! Indien gewenst kan er voorlichting gegeven worden over het hospice. Ook is het mogelijk er een PR-moment aan vast te koppelen.

Contactadres: vriendenvan@hospicenijkerk.nl

Wel meehelpen maar liever niet financieel?

Eenmaal per jaar organiseert de SVHN een huis-aan-huiscollecte in Bunschoten-Spakenburg en in Nijkerk; ook de mogelijkheden hiertoe in Putten worden onderzocht. Collecteren voor het hospice is dankbaar werk. Wilt u ook een wijkje lopen? Nog gezond ook!

Of past het geven van producten of verlenen van een dienst beter bij u. Misschien wilt u zich inzetten als vrijwilliger of als bestuurslid. Waar wilt u ons mee helpen?

 

Meld u aan als collectant

Bekijk onze vrijwilligers functies

Lees hier wat we specifiek nodig hebben

‘Ik vind het mooi dat er zorg verleend kan worden en wil hier op mijn manier graag een steentje aan bijdragen door met de collectebus te lopen.’