Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Financiële terugblik

We naderen de jaarwisseling 2023/2024 en dus wordt er in menig bedrijf teruggekeken naar wat het ”oude” jaar heeft voortgebracht. Welke hoogte- en vast ook wel dieptepunten zijn er geweest. Waar zijn er leerpunten en gaan we het in het “nieuwe” jaar anders doen.

Ook voor de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. is het goed en nuttig om terug te kijken op het jaar 2023. Het jaar waarin het vernieuwde hospice een jaar lang gasten heeft kunnen opnemen in een efficiënter en duurzamer gebouw. Ook een jaar waarin een belangrijke personeelsmutatie heeft plaatsgevonden wegens het vertrek van Alida van der Hout en de komst van Willy Oldenburger, en het jaar waarin gestart is met een andere organisatorisch aansturing.

Laatstgenoemde zaken vallen vooral onder de verantwoordelijkheid van de zorgstichting (Stichting Hospice Nijkerk), maar er zijn raakvlakken met de vriendenstichting en beide stichtingen denken met elkaar mee.

Financieel was het geen gemakkelijk jaar voor het hospice in het algemeen. Na het in gebruik nemen van het vernieuwde gebouw liepen we tegen nagekomen (en niet helemaal voorziene) uitgaven op en waren er ook afrekeningen waar niet helemaal op gerekend was. In goed overleg tussen beide stichtingen hebben we daar een weg in weten te vinden en kon de vriendenstichting daarbij een financiële oplossing bieden. Onze reservepositie is daardoor wel afgenomen, maar er zijn goede afspraken gemaakt om de exploitatie de komende jaren beheersbaar te houden.

Aan de inkomstenkant heeft de vriendenstichting mooie resultaten behaald met de collecte-opbengsten Bunschoten/Spakenburg (€ 8.200), Nijkerk (€ 18.000) en Putten (€ 6.600). Ook zijn er weer vele mooie bedragen ontvangen van kerken en donateurs en kwamen we weer als “winnaar” uit de bus bij de Rabo Clubsupportactie (€ 2.391). Voorts mochten we dit jaar een legaat ontvangen met een fantastisch bedrag van € 10.000. Ook het recente bedrag (€ 1.000) van zangvereniging Halleluja uit Nijkerkerveen wil ik graag noemen en de cheque (€ 5.250) welke we van het jubilerende Pijpers Bronbemaling (100 jaar!) mochten ontvangen.

Het is fijn om te weten dat het hospice in Nijkerk en in de regiogemeenten zo positief wordt gewaardeerd. En terecht want in het hospice werken we met een beperkt aantal beroepskrachten maar vooral ook met maar liefst zo’n 130 vrijwilligers aan het invullen van onze missie: het bieden van respectvolle palliatieve zorg aan terminale zorgvragers en ondersteuning aan de naasten om samen waardig te kunnen toeleven naar het einde van het leven.

Raakt dit u ook of krijgt u hier ook een warm gevoel bij, wat let u om het “nieuwe” jaar te starten met het voornemen om donateur te worden. En voor zover u dat al bent, schroom dan niet dit onder de aandacht van familie en vrienden te brengen. Raadpleeg voor mogelijkheden onze website www.hospicenijkerk.nl.

Ik wens u allen gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling met mooie voornemens (al is het er – zie de laatste alinea – maar 1….),

Peter van Hofwegen, voorzitter Stichting Vrienden Hospice Nijkerk e.o.