ANBI

Stichting Hospice Nijkerk en omstreken en Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting Hospice Nijkerk en omstreken en Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. wil nalaten of schenken, is het belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan Hospice Nijkerk.

Omdat Hospice Nijkerk en Stiching Vrienden van Hospice Nijkerk de ANBI-status heeft, profiteert u van een aantrekkelijk belastingvoordeel over uw gift of schenking. U kunt deze – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van uw belastbaar inkomen.

ANBI's zijn verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor Hospice Nijkerk vindt u deze gegevens hieronder.