Bestuur Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o.

Het bestuur bestaat uit:

  • Hib de Graaf - voorzitter
  • Agnes Zwaan-Beekhuis - secretaris
  • Marius van Nieuwenhuizen - penningmeester
  • Theo Kok - algemeen lid/vicevoorzitter
  • Koos Nelemans - algemeen lid
  • Vacature - algemeen lid

Dit bestuur houdt zich m.n. bezig met fondswerving (collecten, donaties, sponsoring).

 

KvK - Gooi-, Eem- en Flevoland - 32111622 

Bankrekeningnr: NL78 RABO 0337 8183 20

 

vriendenvanREMOVETHIS@ANDTHIShospicenijkerk.nl

 

Deze stichting is als ANBI aangemerkt