Collectant worden

Draagt u het hospice een warm hart toe en wilt u een paar uurtjes van uw tijd inzetten voor de jaarlijkse huis-aan-huiscollecte in de gemeente Bunschoten of Nijkerk? Kijk op deze pagina en neem dan contact op met de organisatoren.

Eenmalige gift

U kunt het hospice steunen met een eenmalig gift. In de afgelopen jaren mochten we prachtige bijdragen ontvangen naar aanleiding van bijvoorbeeld huwelijks- en bedrijfsjubilea. Alle giften worden zeer gewaardeerd.

Het bankrekeningnr: NL78 RABO 0337 8183 20

Donateur worden

Als donateur steunt u het hospice structureel, door toe te zeggen periodiek een door u zelf te bepalen bedrag over te maken. Vind hier het Formulier Donateur.

Club van 100

Als lid van de Club van 100 zegt u toe om tenminste vijf jaar, jaarlijks een bedrag van € 100,-- (of meer) te doneren. U kunt hier het formulier Lidmaatschap Club van 100 invullen.

Periodieke Schenking

Via een in te vullen formulier laat u vastleggen dat u jaarlijks een schenking aan het hospice doet voor een vastgesteld aantal jaren (minimaal zeven jaar). Door deze manier van schenken, kunt u gebruik maken van een extra belastingvoordeel. U kunt hier het formulier voor de periodieke schenking vinden.

Legaat

U kunt de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk en omstreken begunstigen in uw testament via een legaat: een specifiek omschreven bedrag of (onroerend) goed. Uw notaris kan u meer over de verschillende mogelijkheden vertellen.

Voor meer vragen of hulp, stuur een email naar vriendenvanREMOVETHIS@ANDTHIShospicenijkerk.nl

Het hospice maakt gebruik van notariskantoor van den Bos te Nijkerk. Indien u de notariële acte door dit notariskantoor laat opstellen en afhandelen is dat voor u kosteloos