Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Het Hospice – een bedrijf in transitie. 

Nadat in juni de laatste papieren nieuwsbrief verscheen, is dit onze eerste digitale nieuwsbrief. Ook het hospice ontkomt er niet aan om mee te gaan in deze tijd waarin steeds meer digitaal wordt gecommuniceerd. Het bespaart kosten en tijd. Maar dit is niet de enige verandering. In het voorjaar werd in plaats van een algemeen coördinator een directeur benoemd in de persoon van Willy Oldenburger. In de vorige nieuwsbrief hebt u met haar kunnen kennismaken. Zoals toen ook al werd gemeld betekent dit dat er in de komende tijd een verdere professionalisering zal plaatsvinden in de organisatie én in het aansturen van het hospice. Inmiddels is Willy als nieuwe directeur ingewerkt en krijgt zij binnen de kaders én het beleid dat door het bestuur wordt vastgesteld meer verantwoordelijkheid om dit vastgestelde beleid uit te voeren. Zo zijn in 2023 al diverse veranderingen doorgevoerd ten einde efficiënter te gaan werken. Dit zal ook worden gecontinueerd in 2024. Dat heeft o.a. te maken met het onder controle houden van de kosten. Dat is naar de toekomst toe ook noodzakelijk omdat naar verwachting er gekort gaat worden op de financiering van de zorg door de overheid. De uitdaging is dat we dan waarschijnlijk met minder geld hetzelfde óf meer moeten doen.

Omdat de directeur binnen de vastgestelde kaders zelfstandig opereert, komt het bestuur meer op afstand te staan. Vergaderde het bestuur in 2023 nog maandelijks, het plan in 2024 is dat het bestuur om de twee maanden zal gaan vergaderen. Uiteindelijk is het streven om in de toekomst maar één keer per kwartaal bij elkaar te komen. Zodat het bestuur meer gaat functioneren als een raad van toezicht waarbij de directeur in die vergadering verantwoording aflegt van het gevoerde beleid. Zo is het hospice momenteel een bedrijf in transitie.

Deze eerste digitale nieuwbrief is voor mij tegelijkertijd de laatste. Na zeven jaar voorzitter, waarvan een aantal intensieve jaren met name vóór en tijdens de recente verbouwing, acht ik de tijd rijp het stokje eind dit jaar over te dragen aan mijn opvolger. Helaas is bij dit schrijven nog niet bekend wie dat gaat worden, daar wordt nog aan gewerkt.

Tot slot wens ik u allen gezegende kerstdagen, een goede jaarwisseling en alvast een gezond en voorspoedig 2024. Richting kerst besluit ik met een bekend lied:

Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet 
O, ’s werelds hoogst verlangen, des sterv’lings zaligst goed?
Dat ons Uw Geest verlichte! Houd zelf de fakkel bij,
die Heer, ons onderrichte, wat U behaaglijk zij!

Evert Nagel, voorzitter stichting hospice Nijkerk e.o.