Kijk even mee
in onze wereld

Kijk even mee
in onze wereld

Hospice krijgt keurmerk Prezo Hz

Afgelopen maand kreeg Hospice Nijkerk e.o. een prachtig certificaat uitgereikt, het zogenaamde Prezo Hz-keurmerk. Prezo staat voor prestatie in de zorg, Hz staat voor Hospicezorg. Dit keurmerk wordt voor hospices aanbevolen om de kwaliteit van de zorg te garanderen.

Beoordeling

Prezo kijkt op vele manieren naar de zorg en ondersteuning die vanuit het hospice geleverd wordt. Niet alleen zorg-technische aspecten worden beoordeeld, maar ook wordt het functioneren van bestuur en vrijwilligers nauwgezet nagegaan. De financiën, de organisatie en de huisvesting zijn onderdelen van het onderzoek. 

Tevoren zijn de documenten digitaal beschikbaar gesteld aan de auditoren, zodat ze zich daarin konden verdiepen en zijn er vele schriftelijke vragen beantwoord. Dan komt de dag dat drie auditoren langs komen en overal gaan kijken en medewerkers interviewen. Ook gasten en nabestaanden worden gehoord.

Omdat alle medewerkers en vrijwilligers van het hospice aan dit onderzoek hebben meegewerkt, was iedereen op die dag op de hoogte van wat er gebeurde en waren zij vanzelfsprekend zeer benieuwd naar de uitkomst.

Uitslag onderzoek

De Prezo-auditoren hadden eerder al de documenten beoordeeld, dus kan na deze onderzoeksdag een uitslag gegeven worden. In de trainingsruimte zitten de direct betrokkenen gespannen te wachten op het resultaat. ‘Zeer goed’ horen we, negens en tienen! En nog een stel extra complimenten, o.a.:

  • Ons opgestelde evaluatieformulier wordt nu in het hele land gebruikt.
  • De cijfers van gasten en familieleden zijn uitstekend.
  • Beeldende begeleiding word opgemerkt.
  • Zeer goede begeleiding door vrijwilligers en hun eigen groei daarin.
  • De huiselijke sfeer en de mooie tuin om in te kunnen zitten.
  • De mogelijkheid van Hospice Thuis.
  • Opgerichte Palliatieve Thuis Zorg (PaTz) groep krijgt aandacht.
  • De 7×24 uur verpleegkundige zorg, in nauwe samenwerking met de zorggroep.

Enkele verbeterpuntjes zijn inmiddels in orde gemaakt. Kortom, een prachtige beoordeling. Een beoordeling waaraan iedereen, alle medewerkers en vrijwilligers vol overgave haar of zijn steen(tje) heeft bijgedragen. Grote dank daarvoor. En nu maar weer zien om dit hoge niveau vol te houden!

Kortom, Geen einde aan zorg … en aan de verbetering van die zorg. Zorg door ons geleverd, en lezer, belangstellende en donateur: met uw niet aflatende steun. Ook daarvoor, het kan niet vaak genoeg gezegd worden: onze grote dank.