Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Huis-aan-huis collecte Nijkerk

Van 22 tot en met 26 april wordt een huis-aan-huiscollecte voor Hospice Nijkerk e.o. gehouden. Tal van vrijwilligers gaan op pad voor een vrijwillige bijdrage, niet met een collectebus, maar met een schriftelijk verzoek om een gift over te maken. Het Hospice Nijkerk e.o. heeft een regionale functie waardoor niet alleen gasten uit Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken ontvangen worden, maar ook uit Bunschoten, Putten, Zeewolde en zelfs elders uit het land. Nadat vorig jaar het gebouw volledig aan de ARBO-eisen aangepast en ook verduurzaamd is, kan nu alle aandacht weer helemaal gericht worden op de gasten.

Het Hospice Nijkerk e.o. heeft door de jaren heen een goede naam opgebouwd. Ook veel inwoners uit onze stad zijn daar gastvrij ontvangen en hebben daar hun laatste liefdevolle zorg ontvangen. Het Hospice heeft veel kennis verworven op het terrein van palliatieve zorg en leidt niet alleen tal van vrijwilligers op, maar stelt die kennis ook beschikbaar aan andere instanties.

Iedereen wil zijn naaste zo goed mogelijk thuis verzorgen, zeker als het einde nadert. “Maar ik was blij dat de huisarts tegen me zei: je liefde is groot genoeg, maar je gaat er zelf aan onderdoor. Dag en nacht paraat staan, hou je niet vol! Ik besefte dat toen onvoldoende, maar na de begrafenis drong het pas goed tot me door. We hadden anders nooit in alle rust nog zaken kunnen regelen en afscheid kunnen nemen. Ik ben er zo dankbaar voor! En de wijze waarop we in het hospice ontvangen en begeleid werden, was zo zorgzaam en liefdevol. Het voelde alsof we gewoon thuis waren.”

Het hospice is ondergebracht in het monumentale pand Bethanië aan de Vetkamp 23 in Nijkerk. De dagelijkse leiding is in handen van een directrice, ondersteund door enkele coördinatoren. Zij kunnen een beroep doen op meer dan honderd vrijwilligers, die net als de bestuursleden geen vergoeding krijgen voor hun werkzaamheden.

Het is hartverwarmend dat ongeneeslijk zieke mensen vanaf achttien jaar hier gastvrij ontvangen kunnen worden. In die laatste levensfase biedt het hospice een rustige, respectvolle omgeving vol zorg in een huiselijke sfeer. Alles is gericht op comfort en aandacht, zowel voor gasten als voor hun naasten. Hun wensen en behoeften staan centraal. Als het thuis moeilijk wordt om die zorg te kunnen blijven geven, staat het hospice open voor iedereen. Zeven dagen per week en 24 uur per dag zijn verpleegkundigen en goed opgeleide vrijwilligers aanwezig om de gasten te verzorgen. Als het onvermijdelijke einde komt, mag hier op een gastvrije en professionele opvang gerekend worden.

Er is trouwens ook een mogelijkheid om thuis begeleiding te krijgen vanuit het hospice.

De collecte gebeurt de laatste jaren met behulp van kaartjes. Gebleken is dat veel mensen geen contant geld meer in huis hebben en liever gebruikmaken van een QR-code of overschrijving. Ook wordt het plezierig gevonden om op een eigen gunstig tijdstip een gift over te maken. Daarom is gekozen voor een kaartje dat door de brievenbus gedaan wordt. Hierop staat een QR-code en een bankrekeningnummer. Kortom, deze collecte wordt van harte aanbevolen.

Veel informatie over het Hospice is er trouwens te vinden op de website: www.hospicenijkerk.nl.

Mocht u het kaartje niet willen afwachten of hebt u het gemist, dan kunt u een bijdrage overmaken op NL78 RABO 0337818320 t.n.v. St. Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. onder vermelding van collecteweek Nijkerk. U kunt ook bijgaande QR code scannen. Ondanks de bijdrage van gemeente en zorgverzekering zijn er altijd hoge kosten die zelf gefinancierd moeten worden. Daarom is elke bijdrage meer dan welkom. Het Hospice is een ANBI-instelling en giften zijn aftrekbaar.