Hulp van vrijwilligers
in zorgcentra

Hulp van vrijwilligers
in zorgcentra

In zorgcentra

Als zorgverlener in een woonzorgcentrum krijgt u regelmatig te maken met ongeneeslijk zieke bewoners. Omdat u de verantwoordelijkheid hebt voor meerdere bewoners, kunt u soms de zorg, die nodig is en die u graag zou willen geven in de laatste levensfase, niet optimaal verlenen. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om aan het bed te waken. In dat geval wordt de mantelzorger ingeschakeld. Maar als deze er niet is of tegen grenzen aanloopt, kunt u een beroep doen op vrijwilligers van Hospice Nijkerk Thuis.

De gespecialiseerde vrijwilligers bieden tijd, aandacht en ondersteuning aan mensen in de palliatieve terminale fase en aan hun naasten. De ondersteuning vormt een aanvulling op de beroepsmatige zorg en de zorg die geboden wordt door mantelzorgers.

De vrijwilligerszorg wordt geboden in de woonzorgcentra Amaris Arkemheen, De Pol en St. Jozef in Nijkerk.

Hoe wordt deze zorg geregeld?

De inzet van vrijwilligers kan geregeld worden door contact op te nemen met de coördinator van het hospice op werkdagen van 09.00 – 17.00 uur via telefoonnummer (033 – 247 31 00) of mail naar info@hospicenijkerk.nl

De coördinator van Hospice Nijkerk Thuis komt na de aanvraag op bezoek om te inventariseren welke hulp nodig is en hoe deze vorm kan krijgen. Een inzet kan op zeer korte termijn geregeld worden. De vrijwilliger(s) kunnen een aantal uren per week ingezet worden.


Kosten 
Hospice Nijkerk Thuis biedt vrijwilligerszorg tegen een eenmalige vergoeding van € 50,-. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze kosten. 

Wat mag ik verwachten?

Hospice Nijkerk Thuis beschikt over ervaren en deskundige vrijwilligers. De vrijwilliger heeft tijd, aandacht en kennis om de bewoner te ondersteunen, een luisterend oor te bieden en er echt te zijn! De vrijwilliger is niet bevoegd om de professionele zorg over te nemen.

De coördinator begeleidt de vrijwilliger en houdt contact met de zorgverleners en met u om de nodige zorg af te stemmen. De wensen, behoeften en levensstijl van de bewoner zijn daarin leidraad. 

Taken die de vrijwilliger kan verrichten zijn: lichte zorgtaken, zoals opfrissen, helpen bij toiletgang en eten en drinken, persoonlijke aandacht en emotionele ondersteuning. 

‘Ik vind het mooi dat er zorg verleend kan worden en wil hier op mijn manier graag een steentje aan bijdragen door met de collectebus te lopen.’