Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Jaarplan 2024

Jaarplan 2024 

Het jaar 2023 is een intensief jaar geweest, waarin er een grote verandering is geweest in de organisatie, met de aanstelling van een directeur. Het komende jaar willen we gebruiken om de transitie naar de nieuwe organisatievorm af te ronden, een aantal basisprocessen te evalueren en ons verder voor te bereiden op de toekomst. Concreet willen we dit jaar gebruiken om onze visie te heroverwegen en met elkaar een nieuw beleidsplan te formuleren voor de komende 3-5 jaar. Een belangrijk onderdeel daarvan zal zijn hoe we verder willen met palliatieve zorg thuis. Op dit moment is er inzet van vrijwilligers bij mensen thuis mogelijk (Hospice Nijkerk Thuis) om mensen in de laatste levensfase thuis te ondersteunen en ook de mantelzorgers te ontzien. We gaan nadenken hoe we dit aanbod kunnen uitbreiden en willen ook kijken wat we nog meer kunnen betekenen. Dit willen we doen in samenspraak met anderen die betrokken zijn bij palliatieve zorg thuis.  Onze verwachting is dat de behoefte aan deze ondersteuning groter zal worden in de toekomst, omdat met de vergrijzing meer mensen thuis zullen komen te sterven.

Op het gebied van kwaliteit zijn we, ook dit jaar nog, binnen het regionale samenwerkingsverband van hospices (Amersfoort, Nijkerk, Nunspeet en Ermelo) bezig met het ontwikkelen van een gezamenlijk kwaliteitshandboek. In dit handboek staan alle beleidsstukken en procedures en werkwijzen. Dit handboek is gebaseerd op de waarden van het keurmerk Prezo hospicezorg 2.0. Daarnaast gaan we intern met een werkgroep van verpleegkundigen, vrijwilligers en directeur aan de slag om de kwaliteitscyclus in het hospice beter te borgen. Elk kwartaal doen we aan het bestuur verslag van feedback van gasten en hun naasten en van meldingen binnen het hospice van incidenten (met betrekking tot cliënten en medewerkers) en wat we daarmee doen.

Ons aanbod voor rouwverwerking bij kinderen en voor zingeving willen we verdiepen en vergoten.

Verder gaan we in 2024 het 2 wekelijks Multi Disciplinair Overleg evalueren. Bij dit overleg bespreken de verpleegkundige en coördinator de situatie van de gast met zijn naaste, de extern palliatief consulent en de zo mogelijk de eigen huisarts. Ook het werken met de methode die de verpleegkundigen gebruiken om te achterhalen hoe het écht met de mensen gaat (het USD) wordt geëvalueerd.

Als laatste willen we ons, met de samenwerkende hospices in de regio, laten scholen om de indicatiestelling en het opnamebeleid te uniformeren en verbeteren.

Al met al mooie plannen om de directe zorg voor onze gasten en hun naasten, het werken in het hospice en de organisatie weer verder te optimaliseren.