Medewerkers

In het hospice heeft u te maken met een aantal medewerkers. De coördinatoren regelen alle algemene zaken en zorgen voor de begeleiding van de vrijwilligers. De verpleegkundigen zorgen – samen met de vrijwilligers - voor ondersteuning van en begeleiding aan de gast en diens naasten.

Daarnaast zijn bij de oprichting van het hospice twee stichtingen in het leven geroepen. Stichting Hospice Nijkerk en Omstreken houdt zich bezig met de exploitatie, beheer en beleidsvorming. Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk en Omstreken houdt zich bezig met werving van donateurs en fondsen. Beide stichtingen zijn als ANBI aangemerkt.

Graag stellen we de medewerkers en besturen aan u voor.