Bestuur Stichting Hospice Nijkerk e.o.

Dit bestuur houdt zich bezig met de exploitatie, beheer en beleidsvorming.

De volgende personen zijn bestuurslid:

  • Evert Nagel - voorzitter (r)
  • Hennie de Graaf - secretaris (2e r)
  • Krijn de Graaf - penningmeester (l)
  • Cris van den Berg - algemeen lid (facilitair deskundige) (m)
  • Jan van de Kuinder - algemeen lid (medisch deskundige) (2e l)

 

 

Deze stichting is als ANBI aangemerkt

Naar de ANBI informatie Stichting Hospice Nijkerk