De coördinatoren

Alida van der Hout (links) is algemeen coördinator. Zij houdt contact met het bestuur, de teamleider thuiszorg, huisartsen en is verantwoordelijk voor de externe contacten. Tot haar taken behoren ondermeer beleid bepalen, wachtlijstbeheer, financiën, managementrapportage en advies naar het bestuur. 

Eline Medendorp (midden voor) is coördinator zorg en facilitair en als zodanig ondermeer verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorgverlening, facilitaire zaken en de voorraad. Zij verleent nazorgen organiseert de jaarlijkse gedachtenisbijeenkomst. 

Willy van de Weitgraven (rechts achter) is coördinator vrijwilligers, verantwoordelijk voor onder meer werving en selectie, scholing, voortgangsgesprekken en bewaking van het rooster. Zij zet zich ook in voor een goede afstemming tussen vrijwilliger, gast en zorgverlener.

Jessica Winter (rechts voor) en Elly van der Hulst (2de van links) zijn waarnemend coördinator. Zij vervangen de andere coördinatoren wanneer nodig. 

Administratief medewerkster

Cowiena de Jong is administratief medewerkster. Zij ondersteunt de coördinatoren en de besturen van Stichting Hospice Nijkerk en Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk. Zij is uw vraagbaak voor alle zaken van administratieve aard.