De verpleegkundigen

Een team van professionele verpleegkundigen is verbonden aan Hospice Nijkerk. Dag en nacht is een verpleegkundige in huis aanwezig. Zo wordt 24 uur per dag professionele zorg verleend. De verpleegkundigen overleggen met de huisartsen over de zorg aan de gasten en hebben regelmatig multidisciplinair overleg, onder leiding van een palliatief consulent.

De verpleegkundigen stemmen in goed overleg met de gast en diens naasten de wensen en behoeften omtrent de zorg vast. Daarnaast maken zij gebruik van methodieken en meetinstrumenten als hulpmiddel om optimale zorg te kunnen verlenen aan elke individuele gast.