Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Missie

Hospice Nijkerk wil respectvolle palliatieve zorg bieden aan terminale zorgvragers en ondersteuning aan de naasten om samen waardig te kunnen toeleven naar het einde van het leven. Die zorg geeft de stichting in het hospice aan de Vetkamp in Nijkerk, maar ook bij mensen thuis. Uitgangspunt voor zorg zijn de behoeften en verlangens van de mens in de laatste levensfase en voor de naasten. Medewerkers en vrijwilligers staan 24 uur per dag klaar om het gasten en naasten zo comfortabel mogelijk te maken.

Visie

Het kan moeilijk en verdrietig zijn om u te moeten voorbereiden op het einde. Voor uzelf, maar ook voor familie en uw omgeving. Iedereen gaat er op een eigen manier mee om. Wij willen daarbij op alle gebieden ondersteunen.


Het hospice biedt een liefdevolle en veilige omgeving waarin gasten en hun naasten, zich gezien en gehoord voelen. Betrokken medewerkers en vrijwilligers geven optimale zorg, maar ook aandacht en steun. Zij staan voor u klaar, welke wensen of behoeften u ook heeft.

Het belangrijkste is dat u als gast en naaste volledig uzelf kunt zijn. Extra zorg nodig? Wij regelen het voor u. Specifieke wensen? We proberen maatwerk te leveren. Levensvragen? Wij bieden een luisterend oor. U bent welkom, wie u ook bent. Bij ons ben u in goede handen.

Iedereen is welkom bij Hospice Nijkerk. Mensen uit Nijkerk, maar ook uit de omliggende gemeenten zoals Putten, Bunschoten-Spakenburg, Zeewolde en Amersfoort. Levensovertuiging, geaardheid of financiële draagkracht doet er niet toe. U komt zoals u bent. Wij bieden iedereen de zorg die nodig is in het hospice of thuis.

Regionale samenwerking

 

Maar we kijken ook verder. We geloven dat we de zorg en ondersteuning kunnen verbeteren als we samenwerken met andere hospices. Als opleidings- en kenniscentrum willen we onze kennis, expertise en ervaringen delen. We organiseren publieksbijeenkomsten over palliatieve zorg en over wensen rond het levenseinde. We werken nauw samen met andere hospices en leren van elkaar. Zo willen we het niveau van de palliatieve zorg in de regio verbeteren.

‘Het hospice in Nijkerk is een fantastische organisatie. En inmiddels ook uitgegroeid tot een professionele organisatie om voor te werken.’

Financiële verantwoording

Stichting Hospice Nijkerk en omstreken heeft geen winstoogmerk. We ontvangen subsidie van het Ministerie van VWS voor de coördinatie van vrijwilligers en een klein deel voor de huisvestingskosten. Ook sommige projecten zijn gesubsidieerd. De zorg aan de gasten wordt gefinancieërd vanuit de zorgverzekeraar en de WMO.


De stichting betaalt zelf de kosten voor organisatie, huisvesting en bijzondere activiteiten. Daarbij zijn we voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties van bedrijven en particulieren. Hiervoor organiseert de Stichting Vrienden van het Hospice Nijkerk acties en een jaarlijkse collecte. Een overzicht van de financiële activiteiten is te vinden in de goedgekeurde jaarrekening.

Beloning, baten, lasten

In het beleidsplan van Hospice Nijkerk staan de doelen en activiteiten op de korte en langere termijn. Hier is een begroting aan gekoppeld. Per kwartaal vindt een rapportage plaats en aan het eind van het jaar wordt een financieel jaarverslag opgesteld. De overzichten van baten en lasten van afgelopen jaren van de beide stichtingen kunt u hier beneden vinden.

Hospice Nijkerk volgt voor haar medewerkers de CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg.

De bestuursleden van beide stichtingen ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reis- en verblijfkosten.

Helpt u mee?

Helpen kan bij ons in het hospice op vele manier. Steunt u ons financieel met een donatie of schenking? Of past het geven van producten of verlenen van een dienst beter bij u. Misschien wilt u zich inzetten als vrijwilliger of als bestuurslid. 

Eenmaal per jaar organiseren we ook een huis-aan-huiscollecte in Bunschoten-Spakenburg en in Nijkerk. Wilt u misschien een wijkje lopen? Waar wilt u ons mee helpen?

 

Aanmelden als collectant

Bekijk onze vrijwilligers functies

Lees hier wat we specifiek nodig hebben