Zorg en troost
gaan hand in hand

Zorg en troost
gaan hand in hand

Na het overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Binnen Hospice Nijkerk is er goede aandacht voor nazorg aan de naasten van een overleden gast. Na het overlijden kunt u als naasten helpen met de laatste zorg van uw geliefde, als u dat wilt. U kan rekenen op ondersteuning bij het regelen van zaken na het overlijden.

Het team van het hospice neemt afscheid tijdens de uitgeleide, dit is het moment dat de overledene het hospice verlaat. U wordt als naasten daarbij uitgenodigd. De naam van uw overleden naaste wordt aangebracht op een blad van glas en tijdens het ritueel van uitgeleide opgehangen in de troostboom in de hal van het hospice.

Nazorg

U bent als naasten altijd welkom om een ‘bakje troost’ te komen halen in het hospice om nog na te praten en gevoelens te delen of even stil te staan bij de troostboom.

Ongeveer zes weken na het overlijden nemen we contact met u als nabestaande op om een nazorggesprek aan te bieden. In het nazorggesprek kunt u uw gevoelens uiten en uw verhaal delen met iemand die vertrouwd is, én die uw dierbare tot het laatste moment heeft meegemaakt. U mag zelf aangeven of u na dit gesprek behoefte hebt aan verdere gesprekken en/of steun. Hiervoor kan de coördinator van het hospice een hulpverlener in rouwverwerking voor u inschakelen, die u steun kan bieden.

Gedachtenisbijeenkomst

Jaarlijks organiseert Hospice Nijkerk een gedachtenisbijeenkomst voor alle dierbaren van gasten die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens deze bijeenkomst worden de overledenen respectvol en liefdevol herdacht. Voor nabestaanden is er ruimte om ook zelf een bijdrage te leveren. Bij deze bijeenkomst krijgen de naasten van elke overleden gast het blad uit de troostboom overhandigd, als een dierbare herinnering.

“Ook de gedachtenisbijeenkomst die later in het jaar plaatsvond, vond ik mooi en stijlvol.”