Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Nieuws vanuit de Stichting Vrienden Hospice Nijkerk

Graag informeer ik u weer over recente gebeurtenissen binnen de Stichting Vrienden Hospice Nijkerk e.o.
In de vorige nieuwsbrief heb ik u gemeld dat 2023 financieel geen gemakkelijk jaar was. Onze reserve was door een bepaalde ondergrens gegaan vanwege nagekomen zaken uit en afrekeningen van de ver-/nieuwbouw. Er was geenszins reden tot paniek maar wel hebben we toen intern goede budgettaire afspraken gemaakt voor de toekomst. Prima dus. Toen waren we echter ook nog niet op de hoogte van een ons toekomend legaat, waar we eind december jl. van op de hoogte gesteld zijn. De daarmee samenhangende uitkering is toen ook vrijwel direct ontvangen. We hebben het over het fantastische bedrag van maar liefst € 66.933,17. U begrijpt natuurlijk dat we het jaar 2023 zo toch nog heel goed en positief hebben kunnen afsluiten.

Inmiddels hebben we ook een aantal mooie giften van particulieren/bedrijven mogen ontvangen; een gift van € 12.500 van een particulier springt daar uit.
Daarnaast zijn we blij met de opbrengst van de huis-aan-huis collecte in Bunschoten/Spakenburg. Een dergelijke collecte vraagt om een strakke organisatie en de inzet van tientallen vrijwilligers. Met de collecte bereiken we via de brievenbus alle inwoners van Bunschoten/Spakenburg. De opbrengst komt uit op afgerond € 9.600 en dat is ruim meer dan vorig jaar.
We zijn dus als bestuur meer dan tevreden en vooral dankbaar dat we deze ontwikkelingen mogen meemaken en zo met uw hulp ons steentje aan het reilen en zeilen van ons hospice kunnen bij dragen.

We worden nog meer gelukkig als wij ons bestuur kunnen completeren met een 5e persoon. Het zou fantastisch zijn als we iemand kunnen vinden vanuit bij voorkeur de regiogemeente Zeewolde. Bent u degene of kent u iemand uit die gemeente die u geschikt acht, meld dat dan. Wij zullen vervolgens snel contact met degene opnemen (contactmogelijkheden staan op de website www.hospicenijkerk.nl). Het is mooi werk en zeg nou zelf, wie wil er nou niet een bijdrage leveren aan ons zo gewaardeerde hospice?

Peter van Hofwegen, voorzitter Stichting Vrienden Hospice Nijkerk e.o.