Hospice Nijkerk gaat uitbreiden

NIJKERK – Hospice Nijkerk gaat met twee bedden uitbreiden. Architect Eric Schoots heeft een plan ontworpen dat geheel past bij de monumentale uitstraling van huize Bethanië waar het hospice in is gevestigd: een ‘bakhuis’ met twee gastenkamers met badkamers.

 

Het Hospice Nijkerk heeft nu plaats voor vier gasten. De bezettingsgraad is echter onverminderd hoog. Dit roept de vraag op of het niet verstandig is het hospice uit te breiden. Een gunstige bijkomendheid is dat de kosten per bed goedkoper worden.

De uitbreidingsplannen zijn al in de week gelegd bij het Nijkerkse college van B en W. Tijdens een werkbezoek vorige week werd er met burgemeester Renkema en wethouder De Graaf gesproken over de toekomst van het hospice.

De voorzitter van het bestuur van het hospice, Gijs Veldhuizen, benadrukte daarbij de regionale functie van het hospice. In de afgelopen anderhalf jaar konden 33 gasten niet worden opgenomen, omdat het hospice bezet was. Ook is de wachttijd voor een opname in de tijd dat het hospice vol is, onaanvaardbaar lang, namelijk 10 tot 21 dagen. Gemiddeld verblijven mensen een maand in het hospice.

Een en ander maakt uitbreiding nodig, aldus het bestuur. Veldhuizen liet een bouwtekening zien en lichtte die toe. Het gaat om een uitbreiding van 50 m2 aan de Arkemheense zijde van het pand, in de vorm van een bakhuis (in de stijl van die op de Slichtenhorsterweg veel te zien zijn). In het ‘bakhuis’ zullen twee vertrekken en twee badkamers worden gerealiseerd. Het geheel is vanuit het bestaande hospice inpandig te bereiken.

Voor de verbouwing moet het bestemmingsplan worden aangepast. Normaliter duurt dat ongeveer een jaar, maar het hospicebestuur heeft haast en wil zo snel mogelijk beginnen. Wethouder De Graaf beloofde na te gaan wat er kan worden gedaan om het traject te versnellen. De uitbreidingskosten zijn begroot op 200.000 euro.
‘Het gemeentebestuur is er voor alle inwoners van de gemeente Nijkerk. Dus ook bij het Hospice Nijkerk’, aldus burgemeester Renkema tegenover de hospicebestuurders. Renkema en De Graaf namen een kijkje in de keuken van het hospice. Ze zaten aan de sponde van gast Anneke Leeuw die in april in het hospice werd opgenomen en die vol lof was over het hospice. Ook spraken zij met vrijwilligster Elly van Wijnen en met twee nabestaanden. Renkema en De Graaf kregen daardoor nog meer zicht op het reilen en zeilen van het hospice in hun gemeente: een kleinschalige instelling waar in huiselijke sfeer specialistische terminale zorg wordt geboden en waar ongeneeslijk zieken tot aan hun dood worden verzorgd.

Aan het einde van het bezoek bekende wethouder De Graaf openhartig er best wel tegenop te hebben gezien het hospice binnen te stappen en met een gast te praten. De burgemeester gaf aan dat de ontmoeting met de nabestaanden emotioneel was.