Collecte Hospice Nijkerk e.o.

In de week van 26 april t/m 1 mei wordt in de gemeente Nijkerk op een aangepaste wijze gecollecteerd voor Hospice Nijkerk e.o.

Vorig jaar kon de collecte helaas niet doorgaan in verband met de coronacrisis. Dit jaar gaat de collecte wel door, maar dan op een andere manier. Er zal geen deurcollecte gehouden worden. In plaats daarvan worden deur-aan-deur kaarten verspreid met een oproep om een bijdrage te geven voor het Hospice.

De opbrengst van de jaarlijkse collecte is een belangrijke bron van inkomsten om een goede uitvoering van het werk in het Hospice te kunnen blijven bekostigen. Door corona lopen de kosten op, terwijl er ook verbouwplannen zijn. Het is de bedoeling om nog meer aandacht te geven aan privacy, gastenverblijf, familieopvang en Arbo-eisen.

Het Hospice Nijkerk e.o. biedt in de gemeenten Bunschoten, Nijkerk, Putten en Zeewolde palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen vanaf 18 jaar met een levensverwachting van korter dan drie maanden. In die laatste levensfase biedt het Hospice een rustige, respectvolle zorgomgeving in een huiselijke sfeer. Alles is gericht op comfort en aandacht, zowel voor gasten als voor hun naasten. Hun wensen en behoeften staan centraal. Als het thuis moeilijk wordt om die zorg te kunnen blijven geven, staat het Hospice open voor iedereen. Zeven dagen per week en 24 uur per dag zijn verpleegkundigen en goed opgeleide vrijwilligers aanwezig om de gasten te verzorgen. Als het onvermijdelijke einde komt, mag hier op een gastvrije en professionele opvang gerekend worden.

Een bijdrage kan overgemaakt worden op NL78 RABO 0337818320 t.n.v. St. Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. onder vermelding van collecteweek of via mobiel en de QR Code