College B&W Putten bezoekt Hospice Nijkerk

NIJKERK – De banden tussen Hospice Nijkerk en het College van Burgemeester en Wethouders in Putten zijn versterkt. Tijdens het bezoek van het Puttense college aan Hospice Nijkerk, dinsdag 28 februari, werden afspraken gemaakt voor de toekomst.

Van links naar rechts: burgemeester Henk Lambooij van Putten, gemeentesecretaris Gerrit Pekelsma, op de achtergrond algemeen zorgcoördinator Alida van der Hout van Hospice Nijkerk, nabestaande mevrouw Petry Esveldt, wethouder Ard Kleijer (die o.a. welzijn in zijn portefeuille heeft).

Wethouder Ard Kleijer van Putten gaat bekijken of zijn gemeente op jaarbasis een vast bedrag tussen de 500 en 2000 euro beschikbaar kan stellen voor training van vrijwilligers in het hospice. Momenteel werken er negen vrijwilligers uit Putten in het hospice en dat is ruim een achtste van het totaal. In de afgelopen twee jaar werden in acht gasten uit de gemeente Putten in het hospice verzorgd.

Qua hospicezorg is Putten aangewezen op Hospice Nijkerk enerzijds en het Willem Holtrop Hospice in Ermelo. Kleijer heeft niet de indruk dat er een hospice in Putten zelf moet komen. Vooralsnog volstaat ook Putten met de zorg van genoemde twee hospices.

Hospice Nijkerk heeft een regionale uitstraling en heeft een capaciteit van vier bedden. Er zit een uitbreiding met twee bedden aan te komen. Specialistische zorg wordt vanuit de overheid vergoed. Maar de huisvestings- en opleidingskosten komen voor rekening van het hospice zelf. Huisvesting kost ongeveer aan huur 40.000 tot 50.000 euro per jaar. Voor vrijwilligers (ruim 70) wordt op jaarbasis 150 euro aan opleiding berekend. Een deel het benodigde geld komt binnen via acties en collectes die de Stichting Vrienden van het Hospice Nijkerk en omstreken organiseert. Dan nog is er altijd een tekort op de begroting.

Burgemeester Henk Lambooij, de wethouders Ard Kleijer, Nico Gerritsen en Roelof Koekkoek lieten zich uitgebreid informeren in het monumentale pand waarin Hospice Nijkerk is gehuisvest. Ze spraken met nabestaande mevrouw Petry Esveldt. Esveldt vertelde over de opname in 2010 van haar 88-jarige moeder uit Doorn. ,,Een deken van liefde werd om ons heen gedrapeerd. Moeder werd niet benaderd als een patiënt, maar als een gast.” Zij benadrukte ook de vrijheid en de warmte die de familie in het hospice ervaart. ,,Mijn man kookte soms thuis een maaltijd die wij dan bij moeder aan bed opaten. Dat kon allemaal.”

De Puttense vrijwilligster Grietje Posthouwer gaf het college inzicht over het reilen en zeilen van het werk van een vrijwilligster. Zij verloor in het verleden twee kinderen en beschouwt het als een persoonlijke roeping om zich in te zetten ‘rond de dood’. Of het moeilijk is als er een bekende in het hospice verblijft, vroeg de burgemeester haar. Nee, zei Grietje Posthouwer: ,,Het kan voor een familie juist fijn zijn als je bekend met ze bent.”

Voor burgemeester Henk Lambooij voelde het bezoek als een soort thuiswedstrijd. In zijn hoedanigheid als wethouder van Nijkerk kwam hij er diverse malen en kent hij het van binnenuit.

De gemeente Putten weet nog niet precies hoe de WMO voor haar uitkristalliseert en daarom zal er voor de zomer contact worden gelegd tussen het hospice en wethouder Kleijer om te kijken of er nog meer inzit voor het hospice. Zorgcoördinator Alida van der Hout zei dat de bijdrage van de huishoudelijke hulp vanuit Putten goed verloopt.

Aan het einde van het bezoek stelde Kleijer voor om jaarlijks een ontmoeting te beleggen met de wethouders die zorg in hun portefeuille hebben. Het gaat dan om de wethouders van Nijkerk, Bunschoten, Putten en Zeewolde om met elkaar van gedachten te wisselen.