Digitale collecte 2020

In verband met de corona crisis is het dit jaar niet mogelijk om een huis-aan-huis collecte te houden.

Hospice Nijkerk is echter grotendeels afhankelijk van giften en donaties. Uw bijdrage is hard nodig. Juist ook tijdens deze tijden van corona.

Wilt u weten hoe? Kijk op de mogelijkheden pagina. Of maak uw gift over op NL78RABO 0337 8183 20.

Omdat Hospice Nijkerk en Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk de ANBI-status heeft, profiteert u van een aantrekkelijk belastingvoordeel over uw gift of schenking. U kunt deze – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van uw belastbaar inkomen.