Financiële stand van zaken

Als Bestuur van Hospice Nijkerk en omstreken is de financiële stand van zaken van het hospice regelmatig een punt van aandacht. Deze aandacht betreft niet alleen de huidige stand van zaken maar er wordt ook gekeken naar ontwikkelingen op de lange termijn.

Een greep uit de vragen die langs komen:

•   Wat doet de overheid qua financiering van hospices op korte en lange termijn. 

•   Wordt de bijdrage gecontinueerd.

•   Wordt de bijdrage verlaagd of verhoogd.

•   Hoe wordt de bijdrage berekend.

Het bestuur en de coördinatoren van het hospice zijn verheugd dat het Ministerie vanaf 2017 extra geld voor de dienstverlening van hospices beschikbaar stelt. Daarnaast wordt de jaarlijkse subsidie met meer dan 3% verhoogd in 2017 en wordt de bijdrage per hospice naar boven bijgesteld met een jaarlijkse stijging van 3%.

Wij zijn dankbaar dat hiermee een betere continuïteit van het hospice wordt gewaarborgd. Daarnaast is het een vreugde dat wij hierdoor onze dienstverlening in het hospice, bij de mensen thuis en in het verzorgingshuis ook op de langere termijn kunnen voortzetten.

 

September 2016