Fantastische opbrengst collecte Nijkerk

De huis-aan-huis collecte in Nijkerk heeft een prachtig resultaat opgeleverd. Bijna 15.000 euro werd door de collectanten opgehaald.

Zelfs wat meer dan in 2017. Dank aan allen die zich hebben ingezet, bij het voorbereidende werk en bij het collecteren. En veel dank aan alle gulle gevers die op deze wijze hun betrokkenheid toonden. 

Het mooie resultaat is heel bijzonder, temeer gezien de moeizame werving van (nieuwe) collectanten. NIet alle wijken konden daarom bezocht worden. Alle reden dus voor veel dankbaarheid.