Geen einde aan zorg …

In 2018 organiseerde Hospice Nijkerk en Omstreken een symposium met de naam Geen einde aan zorg …

Met die naam werd duidelijk gemaakt dat de geboden hulp tot het einde toe geleverd wordt en aan de familie nog daarna zelfs, dat er altijd mensen terminale hulp nodig zullen hebben en dat die hulp aan ontwikkelingen onderhevig is, er dus geen einde aan kwaliteitsverbetering is. Vooraanstaande deskundigen gaven hun visie op terminale en palliatieve zorg. De ruim 350 aanwezigen, artsen, verpleegkundigen, coördinatoren, vrijwilligers en belangstellenden beoordeelden aan het einde van de dag het gebodene als zeer leerzaam.
Afgelopen maand kreeg Hospice Nijkerk e.o. een prachtig certificaat uitgereikt, het zogenaamde Prezo Hz-keurmerk. Prezo staat voor prestatie in de zorg, Hz staat voor Hospicezorg. Dit keurmerk wordt voor hospices aanbevolen om de kwaliteit van de instellingen te garanderen.
Prezo kijkt op vele manieren naar de zorg en ondersteuning die vanuit het hospice geleverd wordt. Niet alleen zorg-technische aspecten worden beoordeeld, maar ook wordt nauwgezet het functioneren van het bestuur en de vrijwilligers nagegaan. De financiën, de organisatie en de huisvesting zijn onderdelen van het onderzoek. Tevoren zijn de documenten digitaal beschikbaar gesteld aan de auditoren, zodat ze zich daarin konden verdiepen en zijn vele schriftelijke vragen beantwoord. Dan komt de dag dat drie auditoren langs komen en overal gaan kijken en medewerkers interviewen. Ook gasten en nabestaanden worden gehoord.
Omdat alle medewerkers en vrijwilligers van het hospice aan dit onderzoek hebben meegewerkt is op zo’n dag iedereen op de hoogte van wat gaande is en vanzelfsprekend zeer benieuwd naar de uitkomst.  
De Prezo-auditoren hebben eerder al de documenten beoordeeld, dus kan na deze onderzoeksdag een uitslag gegeven worden. In de onderwijsruimte zitten de meest betrokkenen gespannen te wachten op het resultaat. ‘Zeer goed’ horen we, negens en tienen en nog een stel extra complimenten. Het feit dat het door ons opgestelde evaluatieformulier nu in heel het land gebruikt wordt en de uitstekende cijfers die we krijgen van gasten en familieleden. Ook de beeldende begeleiding wordt opgemerkt. De erg goede beoordeling door de vrijwilligers voor de begeleiding van hen en de mogelijkheid tot groeien in je werk en in jezelf. De huiselijke sfeer en het daarbij behorende gebouw. De mogelijkheid van Hospice Nijkerk Thuis. Ook de mede met ons initiatief opgerichte PaTz-(Palliatieve ThuisZorg)groep krijgt aandacht. De 7x24 uur verpleegkundige zorg en de nauwe samenwerking met de zorggroep.
O ja, enkele verbeterpuntjes zijn inmiddels al in orde gemaakt.
Kortom, een prachtige beoordeling. Eentje waaraan iedereen, alle medewerkers en vrijwilligers vol overgave haar of zijn steen(tje) hebben bijgedragen. Grote dank daarvoor. En nu maar weer zien dit hoge niveau vol te houden.
Kortom, Geen einde aan zorg … en aan de verbetering van die zorg. Zorg door ons geleverd en, lezer, belangstellende en donateur, met uw niet aflatende steun. Ook daarvoor, het kan niet vaak genoeg gezegd, onze grote dank.


15 juni 2020
Jan van de Kuinder,
bestuurslid met aandachtgebied zorg