Profielschets bestuurslid Stichting Hospice Nijkerk e.o.

Het bestuur heeft een beleidsbepalende en toezichthoudende taak. De uitvoerende taken worden overgedragen aan de coördinatoren, met dien verstande dat het bestuur daarvoor juridisch verantwoordelijk blijft. De algemeen coördinator is het directe aanspreekpunt voor het bestuur en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Van bestuursleden wordt verwacht dat zij een christelijke levensovertuiging zijn toegedaan en de uitgangspunten en doelstellingen van het hospice onderschrijven. De bestuursleden zijn bij voorkeur woonachtig in het werkgebied van het hospice.

 

 

Functie secretaris

De secretaris bewaakt de organisatorische zaken binnen het bestuur en draagt zorg voor de onderlinge communicatie

 

Taakomschrijving secretaris

> Het bijwonen van bestuursvergaderingen en bijeenkomsten die gerelateerd zijn aan het hospice

> Opstellen van de agenda voor de bestuursvergadering in overleg met de voorzitter

> Het ondersteunen van de notulist

> Bestuur informeren over lopende zaken en ingekomen stukken

> Verzorgen van correspondentie op bestuurlijk niveau

> Het bijhouden van een archief

> Jaarplanning opstellen van belangrijke data

> Redactievergaderingen voor de Nieuwsbrief organiseren en verzending coördineren

> Het regelen van juridische zaken en arbeidsovereenkomsten

 

Functie-eisen en kenmerken

> Ervaring met secretariële werkzaamheden of vergelijkbaar

> Goede communicatieve en contactuele vaardigheden

> Organisatorische kwaliteiten

> Affiniteit met het werk binnen de palliatieve en terminale zorg