Verpleegkundigen voortaan permanent aanwezig in Hospice Nijkerk

NIJKERK - De verpleegkundigen in Hospice Nijkerk zijn voortaan permanent aanwezig.

In april werden twee extra verpleegkundigen in dienst genomen en vanaf 1 mei weer gestart met continue aanwezigheid van verpleegkundigen in het hospice.

NIJKERK – Verpleegkundigen Hospice Nijkerk. Verpleegkundigen zijn voortaan

 

Na besprekingen met Amaris Arkemheen, de werkgever van de verpleegkundigen, werd in februari 2012 definitief groen licht gegeven voor 24-uursinzet. Dit heeft consequenties voor de diensten van vrijwilligers en de samenwerking. Men is positief en ziet duidelijk de meerwaarde van deze beleidsaanpassing.

Gasten met een complexe zorgvraag hoeven nu niet niet doorverwezen te worden naar een ander hospice, wordt de continuïteit van zorg geborgd en is er altijd een professioneel aanspreekpunt voor de gasten en hun naasten in het hospice aanwezig, wat het gevoel van veiligheid bij de gasten en naasten bevordert.

Vanaf de opening van het hospice in december 2008, waren verpleegkundigen overdag aanwezig op de zorgmomenten, dat wil zeggen: met de verzorging van de gasten en op de medicatiemomenten. Bij vier gasten waren ze het grootste gedeelte van de dag aanwezig en de rest van de tijd bereikbaar. 's Nachts was er een wakkere verpleegkundige aanwezig.

Het kwam soms voor dat er aanvragen waren van terminale patiënten met een complexe zorgvraag, bij wie 24-uursaanwezigheid van een verpleegkundige noodzakelijk was. In een enkel geval kon dit gerealiseerd worden, maar steeds voor een beperkte periode van een paar weken, vanwege de belasting op het team verpleegkundigen. In enkele gevallen moesten er patiënten worden doorverwezen naar andere hospices, als 24-uursinzet niet gerealiseerd kon worden. Dat was onprettig voor diegene, die zich aanmeldde en die graag in Hospice Nijkerk opgenomen wilde worden.

Bovendien signaleerden de coördinatoren dat een aantal gasten en naasten het een veiliger gevoel zou vinden als er voortdurend een professional aanwezig zou zijn in het hospice.