Hoe is de zorg geregeld

In Hospice Nijkerk e.o. wordt 24 uur per dag professionele zorg geboden door een team van verpleegkundigen.

Daarin worden zij bijgestaan door goed opgeleide vrijwilligers.

Voor gasten uit Nijkerk wordt de medische zorg geleverd door de eigen huisarts.

Voor gasten van buiten Nijkerk wordt overlegd of de eigen huisarts de zorg wil continueren.

Wanneer dit niet mogelijk blijkt, dan wordt de zorg overgedragen aan een arts uit Nijkerk.

Zo nodig worden ook andere disciplines ingezet, zoals fysiotherapie, maatschappelijk werk of pastorale hulp. Waar gewenst wordt – in overleg met de huisarts - complementaire zorg geboden voor ontspanning en welbevinden.