Nazorg

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Binnen Hospice Nijkerk is er goede aandacht voor nazorg aan de naasten van een overleden gast. Na een overlijden wordt de kaars in de hal ontstoken. Deze blijft branden totdat de gast is uitgedragen. Bij het uitdragen uit het hospice staan alle medewerkers, samen met de naasten stil bijeen en wordt een passend gedicht gelezen. Alle medewerkers lopen tot aan het hek mee achter de rouwauto voor een laatste groet. De familie blaast tenslotte de kaars in de hal uit.

Troostboom

De naam van de overleden gast wordt aangebracht op een blad van glas en bevestigd aan de Troostboom. Deze Troostboom is een geschenk van Monuta Charity Fund en heeft een mooie plaats in de hal van het hospice. De Troostboom is een kunstwerk vol herinneringen, waar nabestaanden hun dierbaren kunnen herdenken.

Gedachtenis

Jaarlijks organiseert Hospice Nijkerk een gedachtenisbijeenkomst voor alle dierbaren van gasten die in het afgelopen jaar zijn overleden. Tijdens deze bijeenkomst worden de overleden respectvol en liefdevol herdacht. Voor nabestaanden is er ruimte om ook zelf een bijdrage te leveren. Bij deze bijeenkomst krijgen de naasten van elke overleden gast het blad uit de Troostboom overhandigt, als een dierbare herinnering. Uit de reacties blijkt steeds opnieuw dat de gedachtenisbijeenkomst als troostrijk en waardevol wordt ervaren.

Rouwverwerking

Een aantal weken na het overlijden van uw dierbare, neemt Hospice Nijkerk als persoonlijke nazorg contact met u op. In dit gesprek is er voor u ruimte om uw ervaringen, gevoelens en eventuele moeiten te delen. U mag zelf aangeven of u na dit gesprek behoefte hebt aan verdere gesprekken en steun. Hiervoor kan Hospice Nijkerk een hulpverlener in rouwverwerking voor u inschakelen, die met aandacht, zorg en respect naar u luistert en u steun kan bieden.

Natuurlijk bent u ook altijd welkom in Hospice Nijkerk. Voor een kopje koffie, een gesprekje, of gewoon om even stil te staan bij de Troostboom.