Hoe vraag ik de zorg aan

Opname in het hospice kan aangevraagd worden door uw huisarts, wijkverpleegkundige of door een arts/verpleegkundige van het ziekenhuis.

Zorgvragers of hun naasten kunnen ook rechtstreeks informatie aanvragen, een afspraak maken voor een oriënterend bezoek of aanmelden voor opname.

Neem contact op met één van de coördinatoren. Dat kan op werkdagen van 09.00 – 16.00 uur via telefoon, of op elk gewenst moment via email.

Naar onze contactgegevens

Eigen bijdrage

Voor het verblijf in het hospice worden kosten gemaakt. Het hospice vraagt een eigen bijdrage voor kosten van eten, drinken en huisvesting. Deze kosten bedragen momenteel 25,00 euro per dag.

Bekijk zorgwijzer voor informatie omtrent de verschillende zorgverzekeraars.


Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden deze eigen bijdrage vanuit een aanvullend pakket. Bij geen vergoeding wordt de eigen bijdrage naar draagkracht berekend. Het uitgangspunt is dat de eigen bijdrage geen belemmering mag zijn om te worden opgenomen in het hospice.