Beleid

Voor de jaren 2016 t/m 2020 heeft Hospice Nijkerk e.o. een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan geeft een beeld van de bestaande situatie en van de beleidsvoornemens op korte en lange termijn.

Beloning

Hospice Nijkerk e.o. volgt voor haar medewerkers de CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg'.

De bestuursleden van Stichting Hospice Nijkerk e.o. en van Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o. ontvangen uitsluitend een vergoeding van gemaakte reis- en verblijfkosten.

 

Hoofdlijnen beleidsplan

Jaarlijks huis aan huis collecte in Nijkerk en Bunschoten/Spakenburg
Tweejaarlijks brief naar de diaconieën van alle kerken in het verzorgingsgebied
Jaarlijks contact met de Club van 100.
Contacten met donateurs particulieren en bedrijven bij acties en jubilea.
Onderhouden van contacten met serviceclubs zoals Rotary en Lions.
Contacten met Goede Doelenstichtingen.
Mensen wijzen op de mogelijkheid van legaten en notariële giften.