Bestuur Stichting Hospice Nijkerk e.o.

Dit bestuur houdt zich bezig met de exploitatie, beheer en beleidsvorming.

De volgende personen zijn bestuurslid:

  • Evert Nagel - voorzitter
  • Willeke Veenendaal - secretaris
  • Jan Vreekamp - penningmeester
  • Cris van den Berg - algemeen lid (facilitair deskundige)
  • Jan van de Kuinder - algemeen lid (medisch deskundige)

 

Deze stichting is als ANBI aangemerkt

Naar de ANBI informatie Stichting Hospice Nijkerk