Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Hospice Nijkerk en omstreken is omschreven in de statuten. De stichting heeft ten doel:

a: het scheppen van opname- en verzorgingsmogelijkheden in een hospice, dat naar zijn aard kleinschalig is, waarbij de levensstijl van de betrokkene centraal staat en waar de situatie en verzorging, zoals die thuis was, zo optimaal mogelijk wordt gecontinueerd. Uitgangspunt van de zorg vormen de behoeften en verlangens van de mens in zijn laatste levensfase, alsook de behoeften en verlangens van zijn naasten. Bij de aan te bieden zorg wordt tegemoet gekomen aan de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele behoeften van de betrokkene, hetgeen eraan bijdraagt dat deze persoon op een zo waardig mogelijke wijze zijn leven kan afronden.

b: het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

c: het werkgebied van de Stichting omvat Nijkerk en omstreken (inclusief delen van Flevoland). 

Meer over de doelstellingen van Hospice Nijkerk e.o. en van Hospice Nijkerk Thuis vindt u in het beleidsplan.

De Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk en omstreken heeft als doelstelling: het verwerven van fondsen ter ondersteuning van het werk van de Stichting Hospice Nijkerk en omstreken.