Verslag

Onder de knop Nieuws / Publicaties vindt u de jaarverslagen van Hospice Nijkerk e.o. 

Financiële verantwoording

De Stichting Hospice Nijkerk en omstreken heeft geen winstoogmerk. De Stichting ontvangt subsidie van het Ministerie van VWS ten behoeve van de coördinatie van vrijwilligers en een gering deel van de huisvestingskosten. De directe zorg aan de gasten wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar en vanuit de WMO.

Voor eigen rekening van de Stichting komt de post van huisvesting en organisatie. Het hospice is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van giften en donaties van bedrijven en particulieren. Het bestuur stelt jaarlijks een jaarrekening op. Deze wordt gecontroleerd door een registeraccountant.

Van Stichting Hospice Nijkerk e.o.


Van Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e. o.

Staat van baten en lasten 2016 t/m 2018
Balans