Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Project - verbouwing

Hospice Nijkerk is bijna klaar met de verbouwing! Het pand is uitgebreid en opnieuw ingericht. In februari zijn we van start gegaan. In dit dossier houden we u op de hoogte van de vorderingen van de verbouwing en van de acties die we houden om deze te bekostigen. Tijdens de verbouwing zal het hospice geopend blijven en kunnen er nog steeds gasten opgenomen worden. Er wordt alles aan gedaan om de overlast voor de gasten, medewerkers en de omgeving te beperken.

Hospice Nijkerk is sinds 2008 gevestigd in Huize Bethanië, het oudste huis van Nijkerk en tevens monument. Om te kunnen blijven voldoen aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van werk, zorg en privacy hebben de besturen van de Stichting Hospice Nijkerk en Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk besloten tot verbouwing van het pand. Met de verbouwing komt er meer ruimte voor werken en zorg. Bovendien maken we het pand toekomstbestendig door verduurzaming en uitbreiding.

Het unieke van de huidige locatie van het hospice is dat het de sfeer en het karakter heeft van een ‘thuis’ en dat het niet lijkt op een zorginstelling. Dat wordt door gasten en bezoekers erg gewaardeerd. Daarnaast is het zo dat we op een unieke locatie zitten aan de rand van de binnenstad en dicht bij het station. Regelmatig krijgen wij gasten die nog in staat zijn om er even op uit te gaan en die een wandelingetje in de omgeving fijn vinden.

De verbouwing bestaat uit het realiseren van een aanbouw met twee nieuwe gastenkamers met eigen sanitair en een terras. Het totaal aantal gastenkamers blijft hetzelfde, namelijk zes. Daarnaast zal in het bestaande deel een aantal ruimten opnieuw worden ingericht en opgeknapt. Om aan de vraag van isolatieverpleging te voldoen worden twee kamers ingericht als isolatiekamers.
Door de vrijgekomen ruimte wil het hospice tevens tegemoet komen aan wensen van gasten, naasten en medewerkers door meer mogelijkheid voor ontmoeting van gasten en familie te creëren, zoals een aparte eetkamer. Daarnaast komt er voor de verpleegkundigen een grotere werkplek die voldoet aan de arbo-eisen, omdat zij in de huidige situatie in een ‘opkamertje’ bivakkeren.

De technische installatie van het hospice zal worden vervangen door een duurzame installatie en de isolatie zal geoptimaliseerd worden, zodat de gebruikskosten omlaag zullen gaan. Uiteraard met behoud van de eigenheid en uitstraling van het monumentale karakter van het pand.

De vergunning is inmiddels binnen en de verbouwing is half februari van start gegaan. Uiteraard zijn de omwonenden geinformeerd. 

Tijdens de verbouwing zal het hospice geopend blijven en kunnen er nog steeds gasten worden opgenomen, zij het tijdelijk met iets minder mogelijkheid tot opname. Er wordt alles aan gedaan om de overlast voor de gasten, medewerkers en de omgeving te beperken.

De verbouwing en uitbreiding van het hospice is een kostbare zaak. De kosten komen bovenop de reguliere kosten die nodig zijn voor het geven van palliatieve zorg door vrijwilligers en medewerkers.

De verbouwing wordt deels betaald vanuit de spaargelden. Omdat we wisten dat deze grootschalige verbouwing een keer zou moeten plaatsvinden, hebben we afgelopen jaren gespaard. Daarnaast proberen we bij allerlei instanties subsidies te verkrijgen (dat is bij de vorige verbouwing ook gedaan). We gaan sponsoren werven (ook dat is bij de vorige verbouwing goed gelukt) en we zullen een beroep doen op de bevolking van Nijkerk en omgeving. Tot slot hopen wij dat zich voor bepaalde werkzaamheden vrijwilligers zullen melden om te helpen.

Het is noodzakelijk dat het hospice extra gelden verkrijgt, omdat wij nooit al het geld van de verbouwing zelf kunnen bekostigen. Het meeste geld dat wij jaarlijks binnenkrijgen, is nodig voor de zorg die wij onze gasten willen geven en voor de reguliere kosten van het pand (energie en onderhoud).

Nee, de collecteopbrengsten van Bunschoten en Nijkerk zijn specifiek bestemd voor het kunnen verlenen van palliatieve zorg in het hospice aan gasten en hun naasten.

Het hospice wordt gesteund door veel giften en donaties, zowel in geld als in diensten of producten, van betrokken inwoners uit Nijkerk en omgeving en van bedrijven. Ook met deze verbouwing hopen we op hen een beroep te kunnen doen. U kunt zich hiervoor aanmelden via de website of door een mail te sturen naar verbouw@hospicenijkerk.nl.

Verbouwing is in volle gang – RTV Bunschoten kwam langs en heeft hier een mooi en duidelijke video van gemaakt. Met dank aan Jaap Bunk

Hoe kan ik helpen? (bedrijven en organisaties)

Het hospice wordt gesteund door veel giften en donaties, zowel in geld als in diensten of producten, van betrokken inwoners uit Nijkerk en omgeving en van bedrijven. Ook met deze verbouwing hopen we op hen een beroep te kunnen doen. Het bedrag dat we nog tekort komen bedraagt € 250.000. Dit bedrag willen we financieren met uw hulp! U kunt ons zowel praktisch als financieel helpen, bijvoorbeeld:

  • Door een financiële bijdrage, bijvoorbeeld vanuit een fonds of stichting of via een (inzameling)actie.
  • Door het geven van een korting op capaciteit, bij aankoop (of het schenken) van onderdelen.
  • Door het leveren van goederen of diensten die onderdeel zijn van de verbouw- of inrichtingsplannen.
  • Door het inzetten van menskracht bij klussen die behoren bij deze verbouwing.

Wat gaan we doen?

Er zijn lijsten gemaakt van alles wat nodig is voor de verbouwing, het nieuwbouwgedeelte en de daarbij bijbehorende inrichting. Te denken valt aan de categorieën: grondwerk, afwerking van vloeren, plafonds en muren, trap, afvoer, warmte- en luchtbehandeling, elektrotechnische aanpassingen, tuin en bestrating, sanitair, verlichting, deuren, vitrage, gordijnen, meubels en verdere aankleding.

Aanmelden of meer weten?

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten op welke manier u kunt bijdragen? Neem dan contact op via verbouw@hospicenijkerk.nl of bel naar telefoonnummer 033 2473100. De inwoners van Nijkerk en omstreken zullen u dankbaar zijn!

Hoe kan ik helpen? (particulier en geïnteresseerden)

Zodra de verbouwing van start gaat hebben we uw hulp hard nodig! Het hospice is gezegend met veel vrijwilligers die hun tijd en vaardigheden met ons delen. Daar zijn we heel dankbaar voor. Voor de verbouwing hebben we extra hulp nodig om: op te ruimen, te verplaatsen, uit te zoeken, te schoffelen, te verven etc.

U kunt ons ook helpen door een gift te geven. Er is veel geld nodig om het hospice te renoveren en te behouden voor de toekomst. U helpt oude en jonge mensen, die ernstig ziek zijn en in hun laatste levensfase verkeren. Door het professionele werk van verpleegkundigen, coördinatoren en (meer dan) 100 vrijwilligers wordt Hospice Nijkerk vakkundig en met veel zorg gerund. Jaarlijks verblijven hier gemiddeld zo’n 75 gasten die tot hun overlijden liefdevol worden verzorgd. Met uw steun dient u de samenleving van Nijkerk en omgeving. Een gift geven kan door het scannen van de QR-code of door uw gift over te maken op onze bankrekening NL78 RABO 0337818320.8

 

Aanmelden of meer weten?

Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten over de mogelijkheden en hoe u kunt meehelpen? 
Neem dan contact op via verbouw@hospicenijkerk.nl of bel 033 2473100.
De inwoners van Nijkerk en omstreken zullen u dankbaar zijn!

‘Ik heb geleerd creatief en oplossingsgericht te denken en geduld te hebben in processen.’

Wilt u structureel meehelpen?

Eenmaal per jaar organiseert de SVHN een huis-aan-huiscollecte in Bunschoten-Spakenburg en in Nijkerk; ook de mogelijkheden hiertoe in Putten worden onderzocht. Collecteren voor het hospice is dankbaar werk. Wilt u ook een wijkje lopen? Nog gezond ook!

Of past het geven van producten of verlenen van een dienst beter bij u. Misschien wilt u zich inzetten als vrijwilliger of als bestuurslid. Waar wilt u ons mee helpen?

 

Aanmelden als collectant

Bekijk onze vrijwilligers functies

Bekijk eens op welke manieren u kunt geven