Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Samenwerking Hospice Nijkerk en Beweging 3.0

Voor de ondersteuning van cliënten en bewoners in de terminale fase én hun naasten, gaat Beweging 3.0 binnen hun verpleeg- en verzorgingshuizen samenwerken met gespecialiseerde vrijwilligers van Hospice Nijkerk Thuis.

Op de foto v.l.n.r.: Jessica Winter en Hanneke Hilbers, coördinatoren van Hospice Nijkerk 
Thuis en Clustermanager Beweging 3.0, Christien van Ark. Op de voorgrond: Alida van der 
Hout, algemeen coördinator Hospice Nijkerk en Ageeth Ouwehand, voorzitter Raad van
 Bestuur Beweging 3.0.

Op 2 oktober 2019 ondertekenden Ageeth Ouwehand, voorzitter Raad van Bestuur van
Beweging 3.0, en Alida van der Hout, algemeen coördinator Hospice Nijkerk, de samenwerkingsovereenkomst. Hospice Nijkerk heeft een zeer goede reputatie in Nijkerk en omstreken voor het bieden van
 zorg aan terminale zieke mensen in hun hospice en in de thuissituatie.

Het hospice en Beweging 3.0 zijn daarom verheugd dat nu ook de bewoners van de locaties 
van Beweging 3.0 in Nijkerk deze palliatieve zorg thuis kunnen krijgen. Ze kijken dan ook
 uit naar een goede samenwerking. De inzet van vrijwilligers is een meerwaarde
 gebleken, zo blijkt uit een dergelijke samenwerking die reeds gestart is in de regio 
Amersfoort met Proxima.

De samenwerking is gericht op het bieden van tijd, aandacht en ondersteuning aan cliënten 
en bewoners in de terminale fase én hun naasten door gespecialiseerde vrijwilligers
 palliatieve terminale zorg (VPTZ). In overeenstemming met de cliënt/bewoner en de familie 
zijn de vrijwilligers van Hospice Nijkerk Thuis zowel overdag als ’s nachts inzetbaar.

Het netwerk van een cliënt of bewoner is soms klein. De vrijwilliger kan een steun en 
toeverlaat zijn door bijvoorbeeld te waken, zodat familie kan slapen en er de volgende dag
 weer kan zijn. Maar ook door overdag een paar uur te ondersteunen. De ondersteuning door
 vrijwilligers vormt een aanvulling op de beroepsmatige zorg van onze collega’s en de zorg 
die mantelzorgers bieden. Het betreft inzet van vrijwilligers op de locaties de Pol en St. Jozef
 in Nijkerk.