Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Waardig(samen)leven
tot aan het eind

Samenwerkingen

Palliatieve zorg betreft de hele mens en is veel breder dan hetgeen Hospice Nijkerk en Hospice Nijkerk Thuis zelfstandig kunnen bieden. Daarom wordt nauw samengewerkt met diverse andere (zorg)partners.

Landelijke netwerken

Het hospice is lid van de Associatie Hospicezorg Nederland om samen met andere hospices ons o.a. in te zetten voor kwaliteit van zorg en de juiste financiering van de zorg. 

Het hospice is lid van de VPTZ en participeert in diverse werkgroepen. De vrijwilligers volgen de trainingen van de VPTZ en wonen de jaarlijkse vrijwilligers dag bij, die de VPTZ organiseert.

Regionale netwerken

Het hospice ligt op de grens van Utrecht en Gelderland, daarom zijn we we lid van 2 netwerken. In beide netwerken nemen we deel aan het hospice-overleg en het overleg van de thuis-organisaties. We werken samen met andere hospices uit beide netwerken op het gebied van kwaliteit en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers. De netwerken bieden scholingen aan voor de medewerkers van het hospice. Via de netwerken neemt het hospice deel aan 2 projecten, namelijk; ‘CURA ‘ en ‘In gesprek met de burger’. 

Externe medewerkers

De verpleegkundigen zijn voor het hospice in dienst genomen door Amaris. Er is een goede onderlinge uitwisseling van kennis en kunde op het gebied van palliatieve zorg en andere gebieden, zoals veiligheid (Corona en BHV).  De verpleegkundigen leveren een bijdrage aan het optimaliseren van de palliatieve zorg binnen Amaris.

De huishoudelijke medewerkers, die in het hospice werken, zijn in dienst van T-zorg en worden door hen aangestuurd. 

Gemeentelijke financiering

Door de hiernaast genoemde gemeenten wordt de financiering van de huishoudelijke zorg ondersteund vanuit de WMO. Zo wordt vorm gegeven aan het regionale karakter van het hospice. Daarnaast heeft het hospice een subsidieregeling voor vergoeding van de kosten van de trainingen voor vrijwilligers met de gemeenten Nijkerk, Bunschoten en Putten.

Ziekenhuizen

Het hospice werkt samen met de ziekenhuizen in de regio en krijgt regelmatig patiënten doorverwezen. Samen met de andere hospices uit de regio is er met enige regelmaat overleg met de transferafdelingen van de ziekenhuizen om de overplaatsing van palliatieve patiënten  zo optimaal mogelijk te laten plaatsvinden.

Huisartsen en verpleegkundigen

Het hospice werkt samen met de huisartsen in Nijkerk en omstreken en heeft regelmatig overleg met hen. Ook neemt het hospice deel aan de Patzgroep van huisartsen en wijkverpleegkundigen, die in het hospice plaatsvindt.

Plaatselijke samenwerkingen

Hospice Nijkerk Thuis heeft samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Amaris Arkemheen en Beweging 3.0,  ten behoeve van de inzet van vrijwilligers bij bewoners van woonzorgcentrum Arkemheen en Sint Jozef én verpleeghuis De Pol.

Daarnaast zijn overeenkomsten afgesloten met thuiszorgorganisaties voor de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie in Nijkerk, Hoevelaken en Nijkerkerveen.