Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk e.o.

De Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk en omstreken zet zich in om de benodigde donaties en giften in te zamelen.

Voor een sluitende exploitatie zijn naast vergoedingen (AWBZ, WMO en eigen bijdrage gasten), subsidies van de overheid en de inzet van vele vrijwilligers ook bijdragen van particulieren, bedrijven, verenigingen, kerken en goede-doelen-fondsen noodzakelijk. 

De Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk en omstreken zet zich in om de benodigde donaties en giften in te zamelen.

Uw steun is onmisbaar.

Het bankrekeningnummer van de Stichting Vrienden van Hospice Nijkerk en omstreken: NL78 RABO 0337 8183 20.

Heeft u vragen op opmerkingen? Stuur ons een email.

U kunt helpen

Draagt u het hospice een warm hart toe en wilt u steunen? Dat kan op verschillende manier. U kunt dit mooie werk steunen via een gift, als donateur, als lid van de club van 100, via een notariële acte (schenking) of legaat.

Dankzij de steun en inzet van velen, kan het hospice optimale zorg blijven bieden aan terminale zorgvragers en hun naasten.