Bestuur

Het van Hospice Nijkerk e.o. is verantwoordelijk voor het beleid op hoofdlijnen, draagt ervoor zorg dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering.

Beleid

Voor de jaren 2016 t/m 2020 heeft Hospice Nijkerk e.o. een beleidsplan opgesteld. Dit beleidsplan geeft een beeld van de bestaande situatie en van de beleidsvoornemens op korte en lange termijn.

Beloning

Hospice Nijkerk e.o. volgt voor haar medewerkers de CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg'.

De bestuursleden van Stichting Hospice Nijkerk e.o. ontvangen uitsluitend een vergoeding van gemaakte reis- en verblijfkosten.