Financiële verantwoording:

De Stichting Vrienden van het Hospice Nijkerk en omstreken heeft als doelstelling “het verwerven van fondsen ter ondersteuning van het werk van de Stichting Hospice Nijkerk en omstreken”.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2013
BATEN
donaties 23.292
collecten 42.98
goede doelen stichtingen
en overige bijdragen* 60.923
127.195
LASTEN
uitgaven 3.983
3.983
resultaat 123.212
 *(hierin is een bedrag  van € 19.905 aan legaten begrepen)
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014
BATEN
donaties 27.152
collecten 38.62
goede doelen stichtingen
en overige bijdragen 35.31
101.082
LASTEN
uitgaven 3.144
3.144
resultaat 97.938
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015
BATEN
donaties 17.111
collecten 43.519
goede doelen stichtingen
en overige bijdragen 39.94
100.57
LASTEN
uitgaven 3.019
3.019
resultaat 97.551
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2016
BATEN
Donaties 17.167
collecten 43.132
goede doelen stichtingen
en overige bijdragen 45.057
legaten 10.236
115.192
uitgaven 8.925
8.925
resultaat 106.667
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2017
BATEN
Donaties 17.364
collecten 52.881
goede doelen stichtingen
en overige bijdragen 46.463
legaten 0
116.708
uitgaven 7.102
7.102
resultaat 109.606