Financiële verantwoording:

2017
Baten 350,076
Lasten
Personeelskosten -195,466
Huisvestingskosten -133,470
Algemene kosten -50,495
  -379,431
Saldo van baten en lasten -29,355
2016
Baten 310,443
Lasten
Personeelskosten -163,432
Huisvestingskosten -171,909
Algemene kosten -47,968
  -383,309
Saldo van baten en lasten -72,866
2015
Baten 315,005
Lasten
Personeelskosten -160,786
Huisvestingskosten -164,759
Algemene kosten -49,104
  -374,649
Saldo van baten en lasten -59,644
2014
Baten 341,702
Lasten
Personeelskosten -146,570
Huisvestingskosten -181,370
Algemene kosten -41,036
  -368,976
Saldo van baten en lasten -27,274
2013
Baten 294,933
Lasten
Personeelskosten -116,705
Huisvestingskosten -150,801
Algemene kosten -40,340
  -307,846
Saldo van baten en lasten -12,913